در نامه ای سرگشاده مسئولین بلند پایه چند شرکت بازرگانی از ایران می خواهند تا اذیت و ستم به بهائیان را متوقف نماید

, , Leave a comment

مآخذ: www.ibtime.co.un

نوشته بِرندِن کول-Brendan Cole

ترجمه: بهائیان در آئینه مطبوعات

bahai-temple

انتظار میرود که روابط اقتصادی ایران با کشورهای غربی در عرض سالهای آینده حالت مستحکمتری بخود گیرد. بیش از 50 نفر از رهبران اقتصادی و سرمایه داری، با امضاء نامه ای سرگشاده از رهبر  جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف اذیت و ستم به بهائیان صاحب مشاغل آزاد شده اند.

گرچه بهائیان یکی از بزرگترین اقلیت های دینی در ایران میباشند ولی آنها در جمهوری اسلامی در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده و به حاشیه رانده شده اند.

دفتر روابط عمومی بهائیان بریطانیای کبیر اظهار نموده که مسئولین از ماه اکتبر ۲۰۱۴ حداقل هشتاد محل کسب و کار بهائیان را در شهرهای کرمان، رفسنجان و ساری بدلیل اینکه صاحبان این مغازه ها محل کار خویش را بطور موقت برای احترام به ایام متبرکه مذهبی خویش تعطیل کرده بودند بستند.

این نامه سرگشاده را که مقامات بلند مرتبه گلدمن ساکس (Goldman Sachs) و دراپ باکس ( Drop Box) و اَدونت اینترنشنال (َAdvent International) امضاء نموده اند و اظهار داشته اند که مسئولین دولتی  آن بهائیان  که صاحب مغازه هستند مجبور نموده اند که  تعهد نامه ای را امضاء نمایند که از این به بعد در ایّام محرّمه بهائی محل کسب و کار خود را در آینده تعطیل ننمایند.

انتظار میرود که مغازه های بهائیان در دوازه روز ایّام رضوان که از بیستم آپریل شروع میشود و ایام جشن اظهار امر حضرت بهاءالله، موسس دیانت بهائی است نیز بسته گردد.

این نامه سرگشاده که خطاب به آیت الله علی خامنه ای است اشاره میکند “این اعمال بخصوص به علت شرایطی که در آن روی می دهند باعث نگرانی هستند. بهائیان بعنوان بزرگترین اقلیت غیر مسلمان [ایران] بطور منظم و مرتب مورد سرکوب و فشارهای شدید اقتصادی قرار می گیرند.”

این دیانت (بهائی) که در سال ۱۸۶۳ در ایران آغاز شده یکی از تازه ترین ادیان جهان است و تمامی ادیان الهی را  مورد احترام قرار میدهد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، احمد شهید تاریخچه ظلم، ستم و تبعیضات گسترده علیه بهائیان ایران را مرتبا گزارش نموده است.

سخنگوی دیانت بهائی در انگلستان، خانم پدیده ثابتی به IBTimes UK اظهار داشت که جامعه بهائی از بهبود روابط اقتصادی بین ایران و کشورهای غربی که بعد از توافق هسته ای بین ایران و کشور های P5+1 انجام گرفته و اجازه میدهد  که کشورهای غربی در امور اقتصادی ایران شرکت نمایند استقبال میکند.

بهر تقدیر خانم ثابتی اظهار داشته که ایران باید آزادی اقتصادی تمامی شهروندان خود را نیز تضمین نماید.

مجددا ایشان اشاره نمودند که “بهائیان اجازه استخدام در ادارات دولتی را ندارند و جوانان بهائی نیز مجاز نیستند که به تحصیلات عالی ادامه دهند.  حال تصور میکنم که امروزه توجه مقامات دولتی متوجه امور اقتصادی بهائیان گردیده.

اعمال دولت ایران (بر علیه بهائیان) طوری  انجام میگرد که آشکار نشده باعث اعتراض نشود. همانگونه که قابل تصوراست با وجود تمامی بیرحمی هایی که در دنیا انجام میگیرد بستن مغازه های کسب و کار[بهائیان] مورد توجه قرار نمیگیرد ولی در واقع عملی است که اتفاق میافتد.

حال با برقراری روابط تجاری با کشور ایران باید نکات [اخلاقی] پیرامون مسائل اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. ما احساس میکنیم که بازرگانان و شرکتهای اقتصادی دارای نیت خیر برای تغییر مثبت هستند.”

 

 

Leave a Reply