كسروى و كتاب بهاييگرى او

, , Leave a comment

ماخذ: www.aasoo.org

بيش از نيم قرن پيش آقاى احمد کسروى تبريزى کتابى به نام “بهابي گرى” منتشر ساخت که ظاهراً گذشت زمان هنوز چيزى از اهميت آن نکاسته است. کتاب بهاييگرى از ديد جمعى از روشنفکران ايرانى که به دنبال اطلاعاتى دربارۀ دين بهائى هستند، مرجعى قابل اطمينان به شمار مى‌رود. شخصيت استثنايى کسروى و احترامى که روشنفکران ما به آثار و نوشته‌هاى ايشان دارند تا به آنجاست که برخى، هر چه از قلم او در بارۀ بهائيت جارى شده، به آسانى می‌پذيرند و دنبال تحقيق بيشترى دربارۀ اين آيين نمى‌روند.

کتابى که اينک در پيش رو داريد کوششى است در روشن کردن برخى حقايق تاريخى و رفع برخى سوء برداشت‌ها و کج فهمى‌هايى که کسروى با آن روبرو بوده است. هدف اين کتاب تبليغ آيين بهائى نيست. هدف آنست که آگاهی­هاى نوينى در اختيار مردم روشنفکر و دوستداران آثار کسروى بگذارد و نشان دهد که چگونه او با طبعى تند و پرخاشگر، نهضتى ايرانى و اصيل را که مى‌توانست پاسخگوى بسيارى از مشکلات امروز و فرداى ايران باشد زير ضربات تازيانۀ قلم خود مورد حمله قرار داده و چگونه با لجن‌مال ساختن آن، جمع بزرگى از فرهيختگان ايران را نسبت بدان بد گمان نمود.

اين كتاب را مى توانيد از اين لينك دانلود كنيد.

 


 

 

Leave a Reply