خبرهای ماهانه از سرویس خبری جامعه بهائی

, , Leave a comment

 

نظرآباد: جلوگيرى از بازگشايى عينک سازى خانم زهره لقائى

خانم زهره لقائى، صاحب عينك سازى ميثاق، كه مغازه اش همراه چهار عينك سازى بهائى ديگر در نظرآباد (كرج) در دى ۱۳۸۷ (دسامبر ۲۰۰۸) پلمب شده بود، هنوز توسط وزارت اطلاعات از بازگشايى مغازه ممنوع است. اين در حالى است كه رأى ديوان عدالت ادارى به او اجازۀ بازگشايى مغازه را داده است.

 

شيراز: احضار پنج بهائى به دادگاه

 آقاى افشين احسنيان، آقاى فرهام (هادى) معصومى و خانم هاله هوشمندى كه جزء ۵٤ جوانانى بودند كه در ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۵ (۱۹ مه ۲۰۰۶) به خاطر آموزش كودكان محروم در شيراز دستگير شده بودند، همراه آقاى وحدت دانا و آقاى كيوان كرمى، كه همه شيرازى و به قيد وثيقه آزاد هستند، براى حضور در دادگاه در ۱۸ آبان ۱۳۸۸ (۹ نوامبر ۲۰۰۹) فراخوانده شدند.

 

شيراز: مرخصى موقت آقاى ساسان تقوا

 آقاى ساسان تقوا از شيراز كه از ۱۵ مهر ۱۳۸۸ (۷ اكتبر ۲۰۰۹) در مرخصى موقت بود، در ۲۷ مهر ۱۳۸۸ (۱۹ اكتبر ۲۰۰۹) به زندان بازگشت. آقاى تقوا و خانم ها رها ثابت و هاله روحى در ۲۸ آبان ۱۳۸۶ (۱۹ نوامبر ۲۰۰۷) بازداشت شدند و در حال گذراندن حكم ٤ سال زندان هستند كه براى هر يک از ايشان تعيين شده است.

 

ياسوج: آزادى موقت آقاى على عسكر روانبخش و همسرش

به آقاى على عسكر روانبخش و همسرش، خانم زليخا روانبخش، كه آخرين بار در ۱٤ مهر ۱۳۸۸ (۶ اكتبر ۲۰۰۹) به مرخصى موقت رفته و در ۱۶ مهر ۱۳۸۸ (۸ اكتبر ۲۰۰۹) به زندان بازگشته بودند؛ مجدداً مرخصى داده شد: آقاى روانبخش از ۲۹ مهر ۱۳۸۸ (۲۱ اكتبر ۲۰۰۹) به مدت پنج روز، و خانم روانبخش از ۲۷ مهر ۱۳۸۸ (۱۹ اكتبر ۲۰۰۹) به مدت پانزده روز.

 

مشهد: برگزارى جلسۀ نهايى دادگاه نُه بهائى

 آخرين جلسۀ دادگاه براى ۹ بهائى از مشهد، كه اسامى آنها در پائين آمده، در ۳ آبان ۱۳۸۸ (۲۵ اكتبر ۲۰۰۹) برگزار شد. همۀ اين افراد در ۱۳ و ۱٤ مرداد ۱۳۸٤ (٤ و ۵ اوت ۲۰۰۵) دستگير و در ۵ و ۶ شهريور (۲۷ و ۲۸ اوت) همان سال به قيد وثيقه آزاد شده بودند، آقاى داور نبيل زاده، استثنائاً، در ۶ مهر ۱۳۸٤ (۲۸ سپتامبر ۲۰۰۵) آزاد شده بود.
– خانم سيما اشراقى (اقدس زاده) و آقاى جلاير وحدت كه در ۷ بهمن ۱۳۸۷ (۲۶ ژانويه ۲۰۰۹) براى دومين بار دستگير و در ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۸ (۱۲ مه ۲۰۰۹) به قيد وثيقه آزاد شدند.
– آقاى داور نبيل زاده
– آقاى كاويز نوزدهى و خانم رزيتا واثقى كه محل سكونت شان در همان روز دستگيرى خانم اشراقى و آقاى وحدت بازرسى شده بود.
– خانم نسرين قديرى
– خانم ناهيد قديرى
– آقاى هومن بخت آور
– خانم سيما رجبيان

ظاهراً اين نُه بهائى قبلاً براى حضور در دادگاه در ۲٤ و ۲۵ مرداد ۱۳۸۸ (۱۵ و ۱۶ اوت ۲۰۰۹) خوانده شده بودند. اگر چه گزارش شده آنها به تبليغ عليه نظام، اقدام عليه امنيت ملّى، و توزيع غيرقانونى سى دى، تبليغ امر و توهين به مقدسات مذهبى متهم شده اند، ولى هنوز هيچ جزئياتى از رأى دادگاه و حكم هاى احتمالى دريافت نشده است.

 

بابل: بازرسى محل سكونت يك بهائى 

 محل سكونت آقاى پژمان نيكونژاد از بابل (استان مازندران) در ۳۰ مهر ۱۳۸۸ (۲۲ اكتبر ۲۰۰۹) بازرسى و بعضى نوشته هاى بهائى وى ضبط شد. آقاى نيكونژاد نيز براى بازپرسى برده شد و پس از ساعاتى بازداشت، آزاد گرديد. در حال حاضر جزئيات ديگرى در دسترس نيست.

 

كرج: اخراج دانش آموز بهائى از مدرسۀ راهنمايى

 خانم فوژان بالائى قمصرى از كرج، نزديک يک ماه پس از آغاز سال تحصيلى، از مدرسۀ راهنمايى باهنر اخراج و به مدرسۀ ديگرى منتقل شده است. خانم بالائى نامه اى از مدرسه دريافت كرده كه در آن عنوان شده وى بسيار مؤدّب است و رفتار و سلوک خوبى دارد. دليل اخراج و انتقال وى «مسائل دينى» ذكر شده است.

 

زنجان: اخراج دانشجوى بهائى از دانشگاه

 آقاى مهرداد داراب نجف آبادى كه در مؤسّسۀ آموزش عالى كار واحد خرّم دره (استان زنجان) در مديريت بازرگانى پذيرفته شد، در آغاز سال تحصيلى ۱۳۸۸-۱۳۸۹ اخراج و مخارج ثبت نام به وى مسترد شد. مؤسّسۀ آموزش عالى كار، مؤسّسه اى غيرانتفاعى و غيردولتى است. قوانين و مقررات آن به تصويب شوراى عالى انقلاب فرهنگى و وزارت علوم، تحقيقات و فناورى رسيده است.

 

سمنان: اخراج سه دانشجو

 آقاى اردلان تبيانيان، خانم فرحناز فلفلى و خانم مژده نورانى، سه دانشجوى بهائى كه در شهريور ۱۳۸۸ (سپتامبر ۲۰۰۹) براى سال دانشگاهى ۱۳۸۸-۱۳۸۹ در دانشگاه سمنان پذيرفته شده بودند، يک هفته پس از آغاز ترم به دستور حراست دانشگاه اخراج شدند. هر سه دانشجو به مسئولان و رياست دانشگاه مراجعه كرده اند؛ به آنها گفته شده دستور از «بالا» رسيده و بر اساس آن نمى توانند هيچ سند كتبى مبنى بر اخراج به دانشجويان بدهند.

 

 

 

Leave a Reply