تفتیش منزل و بازجویی بهاییان در قائم شهر

, , Leave a comment

 

 

کمیته ی گزارشگران حقوق بشر – در تاریخ 23 آبان ماه منزل دو خانواده ی بهای ساکن قائم شهر مورد بازرسی مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفت. صبح روز شنبه، 23 آبان حدود پنج نفر از مامورین وزارت اطلاعات با حضور در منزل خانم سیمین گرجی و آقای علی احمدی به تفتیش منزل و وسایل شخصی اقدام نمودند.مامورین همچنین اقدام به بردن کیس کامپیوتر، سی دی های خانوادگی و اعتقادی به همراه جزوات و کتب درسی دانشگاهی و اعتقادی به همراه عکس و پوستر و نقاشی از منزل علی احمدی کردند. مامورین وزارت اطلاعات شهر قائم شهر حکم و برگه یاد داشتی از طرف معاون دادستانی مبنی بر اتّهام شرکت در جلسه ی تذَّکر (مجلس ختم) رقیه ی اولادی و سخنرانی و تبلیغ بهائیت در آن ارائه داده اند و ایشان را برای مورخ 25 آبان به ستاد خبری استان مازندران احضار نمودند.پیش از این سیمین گرجی 6 ماه و علی احمدی 10 ماه حبس را درسال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام گذرانده بودند

علی احمدی صبح روز 25 آبان با حضور در ستاد خبری استان مازندران به مدت 2 ساعت بازجویی شد، بنا به گزارشات رسیده استناد 2 نفر بازجو بر اساس اعلاميه ي محرمانه ي دادستان كل كشور به تاريخ 1 شهریور سال جاری بوده است. طبق این اعلامیه شركت در مراسم دینی بهایی و هر نوع تجمع دیگر فعاليت عليه نظام و امنيت كشور محسوب و پيگرد قانوني دارد. این در حالی است که ماده ی 18 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر می گوید: هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد. در طول 30 سال گذشته جامعه ی بهاییان ایران همواره از حق برگزاری مراسم دینی خود محروم بوده اند

منبع: کمیته گزارشگران حقوق بشر

 

Leave a Reply