قطعنامۀ سازمان ملل با پیامى جدى دربارۀ وضعيت حقوق بشر در ايران

, , 1 Comment

 

۲۹ آبان ۱۳۸۸

به گفتۀ جامعۀ جهانی بهائی، امروز قطعنامه ای شدید اللّحن دربارۀ حقوق بشر در ایران تصویب شد که نمايانگر نگرانى عميق جامعۀ بين الملل از طرز رفتار حکومت ايران با شهروندانش است.

اين قطعنامه که با رأی ۷۴ به ۴۸ در کمیتۀ سوم مجمع عمومی سازمان ملل متّحد به تصویب رسید، از «نگرانی عمیقی از نقض جدّی، مداوم و مکرّر حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» صحبت مى کند. در فهرست موارد نقض حقوق بشر در اين قطعنامه، از اقدامات سرکوبگرانه پس از انتخابات ریاست جمهوری ايران در خرداد ماه و «تبعیض فزاینده» علیه گروه های اقلیت از جمله بهائیان ياد شده است.

بانی دوگال، نمایندۀ اصلی جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد، گفت: «قطعنامۀ امسال – که از شدید اللّحن ترین قطعنامه ها علیه ایران در بیش از ٢٥ سال اخیر است – پيام قاطعى براى حکومت این کشور است که مى گويد جامعۀ بین الملل از موارد نقض حقوق بشر چشم پوشی نخواهد کرد.»

خانم دوگال اضافه کرد: «مجمع عمومی به موارد متعددى از نقض حقوق بشر از جمله استفاده از شکنجه، زيرپاگذاشتن مکرّر حقوق قانونی، سرکوب خشونت بار زنان و تبعیض مداوم علیه اقلیت ها از جمله بهائیان اشاره مى کند. بهائيان بزرگ ترین اقلیت دینی در ایران هستند که صرفاً به خاطر عقايدشان مورد آزار قرار می گیرند.»

اين قطعنامه نسبت به طرز رفتار با «عرب ها، آذری ها، بلوچ ها، کردها، مسیحیان، یهودیان، صوفی ها و مسلمانان سنّی و مدافعان آنها» نیز ابراز نگرانی می کند.

 منبع: سرویس خبری جامعه بهائی

 

 

One Response

  1. مهدی توسی

    2010/01/30 00:30

    ضمن سلام وعرض ادب وامید به پیروزیتان متنی از برنامه های رژیم تهیه کردم که برایتان خواهم فرستاد وامید ورم در ادامه به من کمک کنید متشکرم

    پاسخ

Leave a Reply