سخنی کوتاه با وزير محترم اطـّلاعات

, , 10 Comments

تاکنشان

حالیا دیری از آن ایّام می‏گذرد که طلوعی مرحوم نیمه شبان به منازل بهائیان هجوم می‎آورد که زمانی که به بازداشت آنها می‌پردازد همسایگان ندانند و پی به این قبیل امور نبرند و سؤال از چند و چون ماجرا ننمایند و آن زمان که آفتاب بینایی از افق بیداری طلوع می‎کرد، همسایگان در مقابل عمل انجام شده قرار گیرند و به حدسیات خویش روی آورند و در این گمان افتند که این همسایهء بهائی را لابد ریگی در کفش بوده که اینگونه شبانه مأموران بازداشتش کردند و به بازداشتگاهش بردند.  آن زمان اگر شخصی علاوه بر کسانی که حکم جلبشان در دست طلوعی بود، به چشم او می‎خورد که ارزش بازداشت کردن را  داشتند، بلافاصله با مرکز دادستانی تماس می‎گرفت و حکم بازداشت صادر می‏کرد که وجههء قانونی به آن بدهد.

جناب وزیر  آن روزها گذشت و همسایگان و دوستان همگی پی به ماهیت بهائیان بردند و از این بازداشت‎های ناشی از بی عدالتی ابراز تأسّف کردند و لذا، به امر مرحوم امام خمینی، امور از قوّه قضائیه به وزارت اطـّلاعات محوّل شد تا هیچ کاری را بدون داشتن اطـّلاعات کامل انجام ندهند و سبب بدنامی ایران و ایرانی نگردند.  امور در مجرای صحیح قرار گرفت و وزارت اطـّلاعات با نظارت کامل بر اجرای امور، بهائیان را در انجام دادن امور مذهبی داخلی خود آزاد گذاشت و بر آن نظارت نمود. در همان زمان مواجهه مأموران اطـّلاعات با بهائیان، حتـّی اگر به بازداشت منجر میشد، در کمال احترام و ادب بود و کوچکترین هتک حرمت، یا دستبند زدن، آن هم در مقابل دیگران و بخصوص فرزندان خردسال، مشاهده نگشت.

نمی‎دانم از آن ایّام تا به حال چه گذشته و چه تغییری حاصل شده است؟  آیا آن مأموران مؤدّب بازنشسته شدند؟ آیا قانون تغییر کرد و یا بگیر و ببند به جرم اعتقادات مذهبی، بر خلاف قانون اساسی، مجاز شناخته شد؟  آیا مأموران وزارت اطـّلاعات بی‎خبر از شما به کارهایی خلاف قانون دست می‏زنند؟ آیا بازرسان خفی شما گزارشی از کارهای خلاف اصول اسلامی و انسانی (که شعار جمهوری اسلامی است) که از مأموران شما سر می‏زند به شما نمی‏دهند؟ آیا تمام بار مسئولیت اینگونه رفتارهای خلاف اخلاق را به تنهایی بر دوش می‎گیرید؟

هجوم بردن چندین مأمور مسلـّح، به سرپرستی شخصی به نام غلامی در خطّهء شمال ایران، به درون خانه‎ای که فقط به دعا و مناجات به درگاه قاضی‎الحاجات مشغول بودند و ضرب و شتم جوانی در مقابل پدر و مادرش و دستبند زدن به جوان دیگر در مقابل چشمان حیران زن و فرزندانش را چه می‎نامید؟ آیا جز این است که سبب بدنامی ایران و ایرانی می‎گردد و به طرفةالعینی خبر آن در کلّ جهان می‎پیچد و مُهر تأییدی بر قطعنامهء سازمان ملل می‎گذارد که حقوق بشر در ایران را زیر سؤال برده است؛ هرچند که روزنامهء کیهان قطعنامهء مزبور را به سخریه بگیرد و برچسبی به وهّابیون بزند و آنها را هم‎دست بهائیون بداند؟

جناب وزیر  مگر نه آن است که حضرت علی (ع) فرمود، “ظلم بگذرد و گناه ظلم بر ظالم باقی بماند”؟ پس این مظالم را چه نام می‏نهید و چگونه جواب می‏گویید؟  اگر روزی مسند قدرت را از شما بگیرند و در مقابل کرسی قاضی عادل حاضر سازند چه توجیهی برای اعمال مأموران تحت امر خود دارید؟ آن جوان شهسواری چه گناهی مرتکب شده جز آن که دست به درگاه حق دراز کرده و به رسم خویشتن به راز و نیاز با او مشغول شده است؟  آن زن سالخورده تنکابنی چه گناهی مرتکب شده که بی‎جهت تنها ممرّ معیشتش را به حکم مأمور شما، بدون هیچ سند و مدرکی دالّ بر خلافکاری او، مُهر و موم کردند و در زمانی که بیش از همیشه به مختصر درآمدی نیاز داشت تا سربار فرزندانش نباشد، او را خانه‌نشین ساختند؟

جناب وزیر  آیا واقعاً می دانید که در خطّهء شمال چه می‎گذرد؟  آیا شمشیر را در دست کسی گذ‎اشته‎اید که به جای آن که حافظ جان و مال و ناموس مردمان باشد، به اینها همه تعرّض نماید و چون حکم بازداشت و بازرسی مطالبه نمایند، به نشان دادن سلاحی و زدن سیلی بر گونه‎ای و چشم غرّه‎ای بسنده نماید؟

جناب وزیر  مگر نه آن که در جمیع مجامع بین المللی اعلام فرموده‎اید که همه مردم ایران، صرف نظر از هر عقیده و باوری که دارند، در اجرای مراسم عبادی و مذهبی خویش آزادند؟ پس از چه روی آقای غلامی، بی خبر از روابط بین‎المللی و مسئولیت جهانی ایران و وجههء این کشور که در نظر ما بسیار مقدّس است، بی محابا به وسط جلسهء دعا یورش می‎برد و بهائیان بی‎دفاع را با ضرب و شتم و هتک حرمت از دعا خواندن و ضیافتی دوستانه داشتن منع می‎کند؟

جناب وزیر  یکی از منسوبین من کلام زیبایی را بیان می‎کرد که شاید در مذاق شما هم شیرین آید.  او می‏گفت، “خدای را دو بار خنده گیرد؛ زمانی که بخواهد کسی را بلند کند و جهانیان سعی کنند او را بر زمین زنند؛ و زمانی که بخواهد کسی را بر زمین کوبد و جهانیان سعی کنند او را به اوج برسانند!”  حال، اگر مقصود آقای غلامی بر زمین زدن بهائیان است، اگر خلاف ارادهء الهی باشد، او که سهل است، کلّ جهان هم قادر نخواهند بود به این مقصود نائل گردند.

جناب وزیر  اینگونه اعمال خلاف شئون انسانی فقط سبب بدنامی ایران است در پهنهء جهان؛ اینگونه رفتارها سبب تبلیغ هر چه بیشتر دیانت بهائی است در ایران و جهان. اینگونه معامله با بهائیان سبب هم‎بستگی آنان، هم‏دردی و شفقت هم‎وطنان، حمایت پیروان سایر ادیان، حتّی مسلمانان، از بهائیان خواهد شد. امّا، برای مأمور شما چه باقی خواهد ماند؟ جز نامی که بر هیچ زبانی به راحتی جاری نگردد و به نیکی یاد نشود.  باشد که شما مانع از اینهمه ظلم و ستم ایشان شوید. خداوند یارتان باشد.

 

 

10 Responses

 1. Rehana

  2009/11/25 05:26

  This piece is so beautiful, so well written and rational. Indeed why would any human being do such an inhuman act? People in positions of power and authority have the responsibility of ensuring adherence to the human rights treaties. It is this that guarantees respect for the whole country and nation.

  پاسخ
 2. DR.SIRUS HOMAYUN

  2009/11/27 04:37

  IT IS VERY SAD AND HEARTBREAKING TO READ ABOUT MISTREATMENTS OF SO MANY PEOPLE AND ABUSE OF THEIRE COUNTRYMEN INSTEAD OF PRTECTION OF THEIR CITIZEN.THESE BRUTAL AND SYSTEMATIC PRESSURES WILL CAUSE MORE SYMPATY AND ATTENTION,IN FAVOR OF THESE INNOCENT VICTMS,AND THE CRIMINALS WILL BE TRIED ,HOPFULLY SOON.

  پاسخ
 3. marjan

  2009/11/29 06:07

  الله ابهی
  متن نامه بسیار قشنگ و مهیمن بود به امید اینکه وزیر محترم اداره اطلاعات ودیگر افرادی که اینگونه اند و دیگر سازمان هایی که چنین رفتاری را نه تنها با بهاییان بلکه با سایر انسان ها از هر دین و عقیده دارند گوششان شنوا چشمشان بینا و قلبشان
  پاک و خالص گردد

  پاسخ
 4. Maimenat

  2009/12/02 06:32

  بسیار متن عالی و پر محتوا وتما ما دال بر مظاومیت این قوم که سال های سال است براین بی کناهان در کشور ایران که ادعای عدالت و حکومت عدل علی است و با ید پنا ه ومعین شهروندان خود با شد روا داشته و از هیچگونه قتل وغارت وتوهین وممنوعیت از کسب وکارو مما نعت از تحصیل اطفال وخلاصه انچه که اذریت و ازاراست کوتاهی نکرده وبهیچ عنوان د ست بر دار نیست و با وجود اینکه می بینند و متوجهند که تمام این مظا لم نه تنها تا ثیرسویی نداشته بلکه بعکس هم باعث شهرت و عزت انا ن گردیده امید وارم که جنا ب وزیر محترم اطلا عا ت بتواند جلو این حکام سرخود وظا لم خویش را بگیرد

  با عرض احترا م

  پاسخ
 5. Shazin

  2009/12/03 04:36

  It is indeed, heartwarming to learn that Iran is not entirely void of righteous people who care about innocent citizens.

  پاسخ
 6. J.T Shams

  2009/12/03 10:02

  چراغي را كه ايزد بر فروزد هر انكس پف كند ريشش بسوزد

  فكر ميكنم همين مقدار گوياي نيت قلب من باشد

  پاسخ
 7. Bahman Movafegh

  2009/12/06 04:31

  حال ای ياران الهی با حزب ستمکار به عُدوان مقابلی ننمائيد و در دفع مضرّت دست تطاول نگشائيد. جفا را به وفا مقابلی نمائيد و در مقابل اذيّت به محبّت رفتار کنيد. نهايت مهربانی و بردباری و صبر و تحمّل و خوش‌رفتاری را مرعی و مجری داريد. حزب طغيان آنچه کنند نتائج مضرّه‌اش به خود آنها راجع گردد مانند نفسی که سنگی را به خطّ مستقيم رو به آسمان به مرغ بيگناهی بيندازد آن سنگ از هوا بر سر خود او فرو آيد. پس بايد به حزب طغيان رحم نمود و مروّت فرمود زيرا آنان بر نفس خويش جفا نمودند و مغلوب و مقهور و مغدور و مظلوم نفس امّاره خود گشتند. ستمديده‌اند بايد مرحمت نمود و رحم کرد و چنان به وفا قيام نمود که مرهم زخم آن بيچارگان گردد و دوای درد آن دردمندان شود. ملاحظه نمائيد که چه قدر مظلومند. در دست دشمنی گرفتارند يعنی نفس امّاره که مانند عقاب کاسر که هجوم بر صعوه مظلوم نمايد اين نفس امّاره با صولتی بی‌اندازه ايلغار نمايد و اين بيچارگان نيز اسير و بی‌مجير و بی‌دستگير و ذليل و حقير ماندند و تا ادنی مراتب ذلّ و هوان و خذلان ابدی افتند. پس اسيران را بايد دستگير شد و بيچارگان را بايد مُعين و مجير گشت.Abd’u’lbaha

  پاسخ
 8. Ziaollah Hashemi

  2009/12/07 18:56

  Iranian Bahai’s have dedicated their lives in helping the people everywhere they live, promoting peace, and advancing human values. My dad, Allimohammad Hashemi, MD spent 45 years taking care of poor, sick, and downthroden in Iran. His reputation is wide-spread in Isfahan. I have established two free clinics in North Carolina for the poor. Hope the Iranian authorities show mercy and respect to such a unique group of gentle people living in Iran. I am so proud of fellow Baha’is to send such a powerful statement to the Minister!

  پاسخ
 9. Ali Moradi

  2009/12/08 06:28

  I would like to ask authorities in Iran a few simple Questions, and I’m hoping some one would answer me:
  1. Is there any SINGLE evidence or proof to support the accusation of the Baha’is
  in Iran by their enemies?
  2. Are the Baha’is spying (as it has always been the case) only in Iran?
  3. What is the meaning of Islam: Hatred, Cruelty…or Peace and Submissiveness?
  …..
  With hope that one day all the people of the Earth live in Peace and Harmony.
  With Love

  پاسخ
 10. ف. تيفوری

  2009/12/18 00:00

  راستی چه کسي مسئول اين همه بي‌عدالتی است؟ چه کسی مسئول رنج و درد انسان‌هایی است که ديگرانديشند و ديگر کيش؟ چه کسی مرگ و کشتار را اجازه داده است؟ آيا خون‌ها را از دامن زمين شسته‌اند؟ باچه؟ اشک‌ها را سترده‌اند؟ چگونه؟
  کدام دست بلند خواهد شد و چه کس در برابر ظلم خواهد ايستاد؟ زمان می‌گذرد، عقربه‌ی ساعت چرخشی مداوم و جبار دارد. اين وقت شماست که برخيزيد. اين لحظه‌های عمرتان است که بسازيد و گل‌های «خير» بکاريد. تا وقت باقی است، همتی کنيد، عدالت را باز آوريد و لبخند‌ها را بر روی لب‌ها نقش زنيد.

  پاسخ

Leave a Reply