صدور حکم حبس برای پنج شهروند بهایی در مشهد

, , Leave a comment

ماخذ: humanrightsiniran.com

بهاییت

فتانه نبیل‌زاده، دری امری، می خلوصی، ساقی فدایی و شایان تفضیلی، پنج شهروند بهایی، از سوی دادگاه انقلاب مشهد هرکدام به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شده اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دادگاه انقلاب مشهد فتانه نبیل‌زاده، دری امری، می خلوصی، ساقی فدایی و شایان تفضیلی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به جمعا پنج سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

حکم صادره برای دری امری، می خلوصی، ساقی فدایی و شایان تفضیلی مرتبط با بازداشت آنان در سال ۹۳ است.

این شهروندان بهایی در خردادماه سال ۱۳۹۳ توسط نبروهای امنیتی شهر مشهد بازداشت شدند و پس از آنکه با تودیع وثیقه آزاد شدند طی دو جلسه دادگاه در ۲۶ آذرماه ۹۳ و ۲۷ خردادماه ۹۶ مورد محاکمه قرار گرفتند.

فتانه نبیل‌زاده نیز ماه گذشته از سوی دادگاه انقلاب شهر مشهد به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شده است.

او در مردادماه ۹۲ در منزل شخصی خود بازداشت شده بود.

هزاران نفر از پیروان آیین بهایی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شده‌اند. بسیاری دیگر از پیروان این آئین نیز از سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی خود همچون حق تحصیل یا کار محروم گشته‌اند.

سازمان ملل آزار و اذیت بهاییان در ایران را بارها محکوم کرده است. بر اساس ماده ۲۵ منشور حقوق شهروندی، که حسن روحانی در دسامبر ۲۰۱۶ آن را امضا کرده است شهروندان آزادی عقیده دارند و تفتیش عقاید ممنوع  شده و هیچ کس را نمی‌تواند به خاطر عقایدش تحت تعقیب قرار داد. اگر چه به اعتقاد فعالان جامعه بهایی، تعقیب قضایی و آزار واذیت بهاییان در طی دولت اول حسن روحانی افزایش پیدا کرده است.

 

Leave a Reply