22 دی ماه، تاریخ جدید برگزاری دادگاه هفت مدیر جامعه ی بهایی

, , Leave a comment

 

22 آذر 1388

کمیته ی گزارشگران حقوق بشر – 22 دی ماه تاریخ جدیدی است که به وکلای هفت مدیر پیشین جامعه ی بهایی موسوم به گروه یاران ایران جهت برگزاری دادگاه ابلاغ شده است.

پیش از این نیز دادگاه رسیدگی به اتهامات این هفت تن 2 بار در تاریخ های 27 مرداد و 26 مهر به تعویق افتاده بود.

شش نفر از هفت شهروند بهایی که وظیفه ی رسیدگی به امور بهاییان در ایران را بر عهده داشتند از تاریخ 25 اردیبهشت سال گذشته در جریان حمله ی همزمان نیروهای امنیتی به منازلشان در بازداشت به سر میبرند و نفر هفتم، خانم مهوش ثابت پیش از ایشان و در تاریخ 15 اسفند سال 1386 در مشهد به بازداشت شد.

اتهام های ایشان جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بیان شده است اما تا کنون هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات فوق ارائه نشده است.

 

گروه هفت نفره ياران

 

 

گروه هفت نفره ياران
منبع: کمیته گزارشگران حقوق‏بشر

 

 

Leave a Reply