جنايت عليه بشريت: حمله جمهوری اسلامی به بهاييان ايران، گزارش جدید مرکز اسناد حقوق بشر ایران

, , Leave a comment

 

۱ دی ۱۳۸۸
نيوهيون، کانتيکت- گزارش جديد مرکز اسناد حقوق بشر ايران آزار و تعقيب بهاييان ايران توسط جمهوری اسلامی را مستند و تحليل می‌کند.                     

جهت دریافت گزارش پیوند مقابل را باز نمایید: جنايت عليه بشريت: حمله جمهوري اسلامي به بهاييان ايران
اين گزارش مکمل دو گزارش گذشته مرکز اسناد «ديانتی ممنوع: آزار و تعقيب بهاييان ايران» و «جامعه‎ای در تنگنا: شرح مشقات بهاييان شيراز» می‎باشد. اين گزارش بر اساس حکومت قانون، کيفرخواستی قوی و کامل برای عمليات عمدی و هماهنگ شده دولت تهران به منظور خفه کردن و در نهايت از بين بردن جامعه بهايی از طريق پاک کردن هرگونه اثر دين بهايی از زندگی عمومی، تصفيه ادارات و مناسب سياسی و دولتی از اعضای اين جامعه، و بازداری بهاييان از شرکت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ارايه می‎دهد.
عمليات آزار و تعقيب رژيم منجر به حملات متعددی به بهاييان در سراسر کشور شده است که شامل هدف قرار دادن، دستگيری غيرقانونی، بازداشتهای طولانی، شکنجه و کشتار فراقضايی بسياری از پيروان و رهبران اين جامعه می‎باشد. اين حملات جنايت عليه بشريت محسوب می‎شوند زيرا که هدف آنها گروهی غيرنظامی بوده، طبيعت و نحوه اجرای آنها گسترده و برنامه ريزی شده بوده و شامل اعمالی بودند که ناقض اصل انسانيت مشترک تحت ميثاق بين‏المللی حقوق مدنی و سياسی، حقوق عرفی و حقوق جنايی بين‎المللی می‎باشند.
جمهوری اسلامی ايران و هر شخصی که اقدام به دستور دادن، تحريک کردن، برنامه ريزی، همکاری و معاونت يا انجام اين کشتارها کرده بايد توسط تمامی اعضا جامعه جهانی نسبت به اعمال خود مسئول شناخته شود. مرکز اسناد حقوق بشر ايران اميدوار است که اين گزارش و گزارشهای همراه آن بتوانند قربانيان، فعالان حقوق بشر، مأموران دولتی و مردم را تعليم داده و به آنها الهام ببخشند تا در عدالتخواهی برای اين تعرضات ثابت قدم بمانند.
«جنايت عليه بشريت: حمله جمهوری اسلامی به بهاييان ايران» در وبسايت مرکز http://www.iranhrdc.org قابل دسترسی می‎باشد.
مرکز اسناد حقوق بشر ايران مؤسسه‌ای غيرانتفاعی می‎باشد که در سال ۱۳۸۳ توسط گروهی از پژوهشگران، فعالان حقوق بشر و تاريخدانان تأسيس شد. کارمندان اين مرکز که از وکلا و پژوهشگران حقوق بشر تشکيل شده‎اند، مسئول تهيه گزارشهای جامع و کامل از وضعيت حقوق بشر در ايران از زمان انقلاب تاکنون می‎باشند. هدف مرکز تشويق گفتگوی آگاهانه بين محققين و عموم مردم در داخل و خارج از ايران می‎باشد. گزارشهای حقوق بشری و آرشيوی اسناد حقوق بشر اين مرکز در پايگاه اطلاعاتی آن برای دسترسی و آموزش عموم موجود می‎باشد.
برای اطلاعات بيشتر درباره اين گزارش با مدير مرکز خانم رنه ردمن با شماره تلفن ۲۲۱۸-۷۷۲-۲۰۳ و يا ايميل [email protected] تماس بگيريد.

 

منبع: مرکز اسناد حقوق بشر ایران و گویانیوز
 

 

Leave a Reply