تاريخ احتمالى محاکمه رهبران جامعه بهائى ايران به اتهام مجعول جاسوسى

, , Leave a comment

نسخه پی دی اف

 

۰۳ تير ۱۳۸۸ (۲۴ ژوئن ۲۰۰۹)

بنا به اطلاعاتى که مقامات زندان اوين به خانواده هاى هفت زندانى بهائى، که از بيش از يک سال پيش زندانى هستند، داده اند قرار است اين افراد در تاريخ ۲۰ تير ۱۳۸۸ (۱۱ ژوئيه ۲۰۰۹) محاکمه شوند. اين اطلاع فقط به طور شفاهى به اين خانواده ها ابلاغ شده و از آنجا که به دفعات اطلاعات داده شده در باره محاکمه اين افراد ناموثق بوده احتمال دارد اين بار نيز مقامات ايرانى به دلائلى اين تاريخ را تغيير دهند.

اين هفت نفر در بهار سال ۱۳۸۷ بازداشت شدند و بيش از يک سال است که بدون هيچ اتهام رسمى يا دسترسى به وکيل در زندان هستند. گزارش هاى خبرى رسمى از ايران حاکى است که آنها به «جاسوسى براى اسرائيل، توهين به مقدسات دينى و تبليغ بر عليه جمهورى اسلامى» متهم شده اند.

ظاهرا قرار است محاکمه اين افراد در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب انجام شود. اين همان دادگاهى است که اخيرا رکسانا صابرى، گزارشگر ايرانى-آمريکائى را به جرم جاسوسى به ۸ سال زندان محکوم کرد. وى بعدا، به دنبال اعتراض هاى شديد بين المللى به سياسى کردن پرونده و روند غيرعادلانه محاکمه اش، آزاد شد.

بانى دوگال، نماينده اصلى جامعه جهانى بهائى در سازمان ملل متحد مى گويد: «اين هفت نفر با اتهامات کاملاً بى اساسى مواجه هستند.» وى افزود «اين افراد و نزديک به سى بهائى ديگرى که اکنون در ايران زندانى هستند از هر اتهامى مبرا هستند و تنها دليل زندانى بودن آنها اعتقادات دينى شان است.»

(به نقل از سرویس خبری جامعه بهایی)

 

 

Leave a Reply