با سوءاستفاده دولت از ناآرامی های سیاسی، جامعه بهاییان در معرض خطرجدی هستند

, , Leave a comment

 

 کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که مقامات ایرانی به اتهامات هفت رهبر بهایی که از سال ۲۰۰۸ در زندان به سر می برند به نحوی افزوده است که درصورت محکومیت می توانند اعدام شوند. همچنین درحالی که دولت ایران تلاش می کند با استفاده از دستگاه تبلیغاتی خود مردم ایران را نسبت به بهاییان بدبین کند، ۱۲ نفر از اعضای این اقلیت مذهبی طی روزهای گذشته دستگیر شدند. در گزارش های خبری که از تلویزیون دولتی ایران نیز به صورت سراسری پخش شده، مجریان خبری ادعا کرده اند تجمعات اخیر در روز عاشورا توسط بهاییان هدایت ورهبری شده است، اگر چه برای پشتیبانی از این اتهامات هیچ شاهدی اراپه نکرده اند.

آرون رودز سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در این زمینه گفت: “بار دیگر ایران وجهان با شبح اعدام بهاییان روبروشده است، این بار با اتهامات ساختگی و به بهانه ناآرامی های گسترده سیاسی.”
بعد از روز عاشورا (۲۷ دسامبر) ژینوس سبحانی، لوا خانجانی، بابک مبشر، پیام فناییان، نیکا هویدایی، مونا هویدایی، آرتین غضنفری، فریدروحانی، احمد روحانی، نگارثابت، ابراهیم شادمهر و زاوش شادمهر از اعضای اقلیت مذهبی بهایی دستگیر شده اند.

هفت رهبر بهایی که در ماه ژوپن سال ۲۰۰۸ دستگیر شدند نیز عبارتند از فریباکمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعیدرضایی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحید تیزفهم. قرار است که دادگاه این افراد ۱۹ ژانویه برگزار شود. پس از دستگیری به اتهامات افراد یاد شده افزوده شده به نحوی که می تواند آنها را با مجازات مرگ روبرو کند.
رودز دراین زمینه گفت: “با توجه به اعدام های کاملا غیرقابل توجیه دوگروه از رهبران بهایی که در اواپل دهه هشتاد رخ داد و با در نظر گرفتن لحن ورفتار دولت ایران بر علیه بهاییان به خصوص بعد از عاشوار، نگرانی جدی برای جان رهبران بهایی که قراراست به زودی دادگاهی شوند وجود دارد.”

پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹، بیش از ۲۰۰ بهایی توسط حکومت ایران کشته شده اند. هزاران نفر از بهاییان دستگیرشده، مورد آزار واذیت قرار گرفته، کار خود را از دست داده، مورد نظارت داپمی بوده و در نهایت اموال ودارایی هایشان توسط دولت توقیف شده است. بهاییان از اینکه بتوانند مشاغل دولتی داشته باشند ممنوع شده اند و فرزندانشان نیز اجازه ندارند که در دانشگاه ثبت نام کنند.
کمپین بین المللی حقوق بشر درایران از جامعه بین المللی و سازمان های بین المللی می خواهد که اعمال دولت جمهوری اسلامی را محکوم و آزادی کلیه بهاییان را که تنها به خاطر عقایدوباورهایشان دستگیر شده اند را خواستار شده و از دولت ایران بخواهند که به هدف قرار دادن بهاییان در سراسر ایران پایان دهند.

منبع: کمپین بین‏المللی حقوق‏بشر در ایران

 

 

 

Leave a Reply