سندی که نشان می دهد پلمپ مغازه بهائیان امری سازمان یافته است

, , Leave a comment

ماخذ: twitter.com/hra_news

در حالی که نهادهای دولتی در مورد پلمب محل کسب شهروندان بهایی بساکن مازندران سعی در فراکنی و بعهده نگرفتن مسئولیت دارند، درز سندی اداری نشان می دهد موج جدید برخورد با بهاییان امری سازمان یافته است.

پلمپ مغازه بهائیان پلمپ مغازه بهائیان مازندران

 

Leave a Reply