توطئه نیروی سپاه پاسداران جهت غصب خانه یک شهروند بهایی و ادامه روند بازداشت سامان میثاقی

, , 1 Comment

ماخذ: کارگاه آموزشی شهروندیار

سامان میثاقی شهروند بهایی است که بیش از شش ماه پیش از تهران به مهاباد رفت تا خانه پدری خود را به فروش برساند اما با پرونده سازی مامور سپاه روبرو شد تا در شرایط سخت بیماری همچنان در بازداشتگاه اطلاعات زندانی باشد.

به گفته یک منبع مطلع به شهروندیار «سامان میثاقی که در تهران سکونت داشته است جهت فروش ملک آپارتمانی پدری خود که در مهاباد میباشد عازم آن شهر شده بود تا بتواند پس از تحویل گرفتن واحد از مستاجر، اپارتمان فوق را بفروش برساند ، از انجایی که مستاجر شخصی به نام بختیار و از مامورین سپاه پاسداران مهاباد بوده است بخاطر بهایی بودنِ سامان میثاقی ،از تحویل ملک به ایشان خودداری نموده و با سوء استفاده از موقعیت و نفوذی که در سپاه پاسداران مهاباد داشته است علیه سامان میثاقی شهروند بهائی پرونده سازی نموده و ایشان را راهی بازداشتگاه اداره اطلاعات میکند تا از این طریق ملک ایشان را به تصرف خود درآورده و غصب نماید.».
به گفته این منبع مطلع شرط آزادی سامان میثاقی این است که پس از تودیع وثیقه بلافاصله از ایران خارج شود و هرگز به ایران بازنگردد.
آقای سامان میثاقی متولد ١٣٦٦ است.

 

One Response

Leave a Reply