ترجمه بیانیه جامعه جهانی بهائی – شورای حقوق بشر سازمان ملل، جلسه ۳۹ سپتامبر

, , Leave a comment

منبع: bic.org

بهائیت

ترجمه بیانیه جامعه جهانی بهائی
شورای حقوق بشر سازمان ملل – جلسه ۳۹، سپتامبر
ماده ۴: وضعیت حقوق بشر که به توجه شورا نیاز دارد

ژنو – ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸
آقای رئیس،
در این حال که صحبت می کنیم، دانش آموزان در سراسر جهان، از جمله در جمهوری اسلامی ایران، سال تحصیلی جدیدی را شروع می کنند. اما متأسفانه، جوانان بهائی ایران ممکن است مجددا از حقوق اساسی خود در تحصیلات عالی محروم شوند. این یک نقض شدید حقوق بشر است که نسل بعد از نسل بهائیان تحت پوشش آن قرار گرفته اند..
این محرومیت بهائیان از آموزش عالی تنها یک جنبه از سیاست منظم حکومت ایران برای ریشه کن کردن جامعه به عنوان نهادی پایدار است. جنبه دیگر فقر جامعه است: تقریبا ۴۰ سال است که بهائیان از کار در بخش عمومی منع شده و به شدت در بخش خصوصی محدود شده اند. اقدام بعدی این طرح پیش چشم ما در حال وقوع است، زیرا کسب و کارهای کوچک متعلق به بهائیان توسط مقامات استان بسته شده و مهر و موم می شوند و تلاش می کنند ایشانرا از امکانات باقیمانده برای کسب درآمد زندگی مناسب محروم کنند.
جامعه همچنین از طریق یورش عوامل وزارت اطلاعات به منازل تحت فشار قرار می گیرند و اغلب بهائیان به طور خودسرانه دستگیر و بازداشت می شوند و وسائل شخصی آنها مصادره می شود. تقریبا ۶۰ بهائی در حال حاضر تنها به دلیل اعتقادات مذهبی خود در سراسر ایران زندانی هستند. گورستان های بهائی همچنان در معرض تخریب قرار می گیرند و تهییج نفرت از طریق رسانه های دولتی ادامه دارد.

آقای رئیس،
این تصویر غم انگیز وضعیتی است که برای مدتی طولانی ادامه داشته است. ما از جامعه بین المللی دوباره میخواهیم تا به ایران اصرارکنند که به تعهدات و اقوال خود در قبال قوانین بین المللی و داخلی عمل کرده و این آزار و شکنجه سنگین را متوقف کنند.

 

Leave a Reply