پلمب مغازه به خاطر احتمال تعطیل کردن در ایام مذهبی بهاییان

, , Leave a comment

منبع: www.iranwire.com

 این فروشگاه به عنوان تنها محل کسب شهروندان بهایی در شهر آبادان، متعلق به دو برادر به نام‌های «آرمان آزادی» و «آرام آزادی» است.
این فروشگاه به عنوان تنها محل کسب شهروندان بهایی در شهر آبادان، متعلق به دو برادر به نام‌های «آرمان آزادی» و «آرام آزادی» است.
ساعت هشت شب دوشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷، فروشگاه چرخ خیاطی «آزادی» در آبادان با حضور و نظارت مستقیم مدیر اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی و یک مامور به حکم معاون دادستان این شهر پلمپ شد.
این فروشگاه به عنوان تنها محل کسب شهروندان بهایی در شهر آبادان، متعلق به دو برادر به نام‌های «آرمان آزادی» و «آرام آزادی» است. فروشگاه آزادی به این دلیل تعطیل شد که اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی آبادان احتمال می‌دهد صاحبان مغازه در روز شنبه ۱۹ آبان ماه که مصادف با تعطیلات مذهبی بهاییان است، محل کسب خودشان را تعطیل کنند.

در سال های اخیر، تعداد زیادی از اماکن کسب بهاییان در شهرهای مختلف ایران به بهانه تعطیل کردن محل کسب شان در روزهای تعطیلات مذهبی خود، پلمب و تعطیل شده‌اند. این در حالی است که طبق «قانون نظام صنفی کشور»، هر صاحب کسبی اجازه دارد 15 روز از سال را بدون اطلاع دادن به اتحادیه یا اداره نظارت بر اماکن تعطیل کند. در این قانون، هیچ مجوزی به هیچ ارگان یا نهادی جهت پلمب کردن اماکن کسب بهاییان به دلیل تعطیل کردن در روزهای تعطیلی مذهبی داده نشده است.

آرمان، یکی از مالکان فروشگاه آزادی آبادان در رابطه با دلیل پلمب مغازه اش به «ایران وایر» می گوید: «طبق قراری که با اداره اماکن داشتم تا هر وقت تعطیلات بهایی بود، چند روز قبل به آن ها اطلاع دهم، روز شنبه ۱۲ آبان در نامه ای به آن ها اطلاع دادم که روز شنبه ۱۹ آبان جزو تعطیلات دینی ما است و فروشگاه را غروب شنبه باز خواهیم کرد. دوشنبه صبح از اداره نظارت بر اماکن به من زنگ زدند که برای توضیح نامه ام به آن جا بروم. وقتی به اداره اماکن رفتم، با لحنی مودبانه از من خواستند که صبح روز شنبه محل کارم را تعطیل نکنم. ولی من به آن ها پاسخ دادم که 170 سال است بهاییان این روز را تعطیل می‌کنند و هیچ دولت و مملکتی ما را از این کار باز نداشته است. گفتم این حکم دینی من است و سرپیچی نخواهم کرد. آن ها گفتند باز نکردن مغازه در تعطیلات بهایی، تبلیغ بهاییت محسوب می شود و این جرم است. پس اگر صبح روز شنبه مغازه خود را باز نکنید، مغازه شما را پلمب خواهیم کرد. من هم گفتم اگه شما پلمب نکنید، مردم هم نمی‌پرسند چرا اماکن مغازه را تعطیل کرده است، ما هم مجبور به توضیح دادن  نمی‌شویم.»

سپس در اداره اطلاعات صورت‌ جلسه‌ای با این مضمون تنظیم کردند که به آرمان آزادی ابلاغ شد تا مغازه‌اش را در روز شنبه ۱۹ آبان 1397 تعطیل نکند. در این صورت جلسه نوشته بودند آرمان آزادی متعهد می‌شود که در ایام تعطیلات بهایی، محل کسب خود را تعطیل نکند و جلسات عید بهایی و ضیافت را تشکیل ندهد. اما آرمان آزادی زیر تعهد را با نوشتن این جمله امضا می‌کند: «احتراما، این جانب آرمان آزادی موارد فوق را تأیید نمی‌کنم و تعهدی نمی‌دهم.»

او می گوید: «همان شب ساعت هشت، رییس اداره نظارت بر اماکن همراه با یکی از کارمندانش به فروشگاه آمدند و از ما خواستند وسایل مان را جمع کنیم چون می‌خواهند مغازه را به حکم دادستانی پلمب کنند. من به آن ها گفتم هنوز جرمی واقع نشده و چهار روز به شنبه مانده است. شاید من اصلا آن روز را تعطیل نکردم. چرا برای عمل انجام نشده حکم صادر می‌کنید؟ آن ها حرف مرا نپذیرفتند و حکم معاون دادستان را نشان دادند که در آن نوشته شده بود چون آرمان آزادی نپذیرفته است که محل کسب خود را در روز تعطیل بهایی تعطیل نکند، فروشگاه چرخ خیاطی آزادی سریعا پلمب شود.»

این اولین دفعه نیست که محل کسب برادران آزادی توسط اداره اماکن پلمب می شود؛ تیر ماه سال جاری نیز این فروشگاه به دلیل تعطیل کردن به مناسبت تعطیلات مذهبی بهایی، به مدت دو هفته پلمب شد که به رای دادگاه، آن را فک کردند. ولی برادران آزادی و اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی آبادان به توافق رسیدند که پس از آن تاریخ، آرمان قبل از تعطیل کردن مغازه به مناسبت تعطیلات دینی، به این اداره اطلاع دهد. آرمان آزادی یک تولیدی پوشاک هم داشته است که با فشار و تهدید اداره اطلاعات شهر آبادان، خرداد ماه امسال تعطیل شد. اداره اطلاعات صاحب ملک را چندین دفعه احضار و او را تحت فشار قرار می‌دهد تا قراردادش را با آرمان آزادی فسخ و او را از ملکش بیرون کند. از طرف دیگر به آرمان گفته اند اجازه نداشته است خانم‌های شیعه را در کارگاهش به کار بگیرد.

او می‌گوید:«ما از کسبه قدیمی آبادان هستیم. مردم شهر ما را می‌شناسند و در طی این سال‌ها کسی از ما شکایت یا مشکلی نداشته است. شغل پدری‌ ما هم همین بوده است. فروشگاه چرخ خیاطی آزادی را در سال ۱۳۳۳ باز کرده‌ایم و به جز یک مدت کوتاه در دوران جنگ که تعطیل کردیم، همیشه این مغازه باز بوده است. با پلمب کردن این مغازه، به جز من و برادرم، سه نفر از همکاران ما هم بی کار شدند. در این شرایط سخت اقتصادی، چه طور این پنج خانواده مخارج زندگی خود را تامین کنیم؟ وقتی تولیدی پوشاک من را تعطیل کردند، زندگی همان خانم های مسلمان طوری سخت شد که برای یک لقمه نان شب هم مشکل داشتند و کسی به فکرشان نبود.»

آرمان معتقد است که اداره اطلاعات با وارد کردن فشار اقتصادی، می خواهد آن ها را مجبور کنذ که منطقه (خوزستان) را ترک کنند: «ولی فراموش کرده اند که ما بزرگ شده‌ همین خاک هستیم و نمی‌توانیم از این منطقه دل بکَنیم.»

 

Leave a Reply