قطعنامهٔ سازمان ملل متحد خواهان پایان دادن به آزار بهائیان ایران شد

, , Leave a comment

منبع:‌ Bahai World News Service

سازمان ملل متحد – مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ایران را به دلیل نقض مداوم حقوق بهائیان و دیگر گروه‌هایی که با محدودیت‌های شدید در زمینه آزادی اندیشه، وجدان، مذهب و باور مواجه هستند، محکوم‌ کرد.

روز دوشنبه، مجمع عمومی قطعنامه‌ای را که ماه پیش توسط کمیتهٔ سوم سازمان ملل متحد تائید شده بود به تصویب رساند. این قطعنامه از ایران می‌خواهد «تمامی زندانیان مذهبی را که به دلیل عضویت یا فعالیت در گروه‌های اقلیت مذهبی رسمی و غیر رسمی زندانی شده‌اند از جمله یکی از اعضای “یاران ایران” را که همچنان در زندان به سر می‌برند آزاد کند.»

جامعۀ بین‌المللی در این قطعنامه به حمله به مکان‌های عبادت و گورستان‌های بهائی و «سایر موارد نقض حقوق بشر» اشاره کرد از جمله «آزار و اذیت، ارعاب، سرکوب، دستگیری‌های خودسرانه، بازداشت، ممانعت از حق تحصیل و نفرت‌پراکنی که موجب ترویج خشونت » علیه بهائیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی می‌شود. این قطعنامه با ۸۴ رای مثبت، ۳۰ رای منفی و ۶۷ غایب تصویب شد.

دربارهٔ این قطعنامه در سایت جامعه جهانی بهائی بیشتر بخوانید.

 

Leave a Reply