محاکمۂ مديران جامعۂ بهائی ايران ظاهراً به پايان رسيده است

, , Leave a comment

ايستاده از چپ به راست: خانم فريبا کمال آبادي، آقاي وحيد تيزفهم، آقاي جمال الدين خانجاني، آقاي عفيف نعيمي، خانم مهوش ثابت؛ نشسته از چپ به راست: آقاي بهروز توکلي، آقاي سعيد رضايي.
ايستاده از چپ به راست: خانم فريبا کمال آبادي، آقاي وحيد تيزفهم، آقاي جمال الدين خانجاني، آقاي عفيف نعيمي، خانم مهوش ثابت؛ نشسته از چپ به راست: آقاي بهروز توکلي، آقاي سعيد رضايي.

نيويورک – به نظر می‌رسد محاکمۀ هفت رهبر جامعۀ بهائيان ايران، که بيش از دو سال است در ايران زندانی هستند، پس از سه جلسۀ متمادی در روزهای گذشته، امروز به پايان رسيده‌ است.

اين هفت نفر صبح روز شنبه ۲۲ خرداد در شعبۀ ۲۸ دادگاه انقلاب حاضر و اندکی پس از ظهر به زندان اوين بازگردانده شدند. دادگاه روز بعد و امروز هم به کارش ادامه داد.

بانی دوگال، نمايندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل گفت: «ما تأييد می کنيم که امروز جلسۀ دادگاه در تهران تشکيل شد. بر اساس شنيده‌های ما به نظر می‌رسد که اين دادگاه خاتمه يافته است اما در حال حاضر هيچ اطلاع بيشتری در اين زمينه نداريم.»

اين هفت زندانی عبارتند از خانم فريبا كمال آبادى، آقاى جمال الدين خانجانى، آقاى عفيف نعيمى، آقاى سعيد رضائى، خانم مهوش ثابت، آقاى بهروز توكلى و آقاى وحيد تيزفهم.

آنها پيش از دستگيری به امور اوليۀ اجتماعی و معنوی جامعۀ ۳۰۰۰۰۰ نفرۀ بهائيان ايران رسيدگی می‌کردند. خانم ثابت در ١٤ اسفند ١٣٨٦ و شش نفر ديگر در ۲۵ ارديبهشت ١٣٨٧ دستگير شده اند.

محاکمۀ اين هفت نفر روز ۲۲ دی‌ ۱۳۸۸ پس از ۲۰ ماه که آنها را بدون هيچ اتهامی در زندان نگه داشته بودند آغاز شد. در اولين جلسۀ دادگاه که در شعبۀ ۲۸ دادگاه انقلاب ايران برگزار شد بهائيان تمام اتهامات وارده از جمله جاسوسی، فعاليت تبليغی عليه نظام اسلامی و “افساد فی الارض” را مطلقاً رد کردند.

دومين جلسۀ دادگاه در ۱۸ بهمن ۱۳۸۸ بيشتر صرف رسيدگی به روند اجرائی دادگاه شد. سومين جلسۀ دادگاه در روز ۴ ارديبهشت که گفته شده بود غيرعلنی خواهد بود پس از آن که زندانيان -در مشورت با وکلايشان- در اعتراض به حضور افراد غير مسئول در دادگاه از مشارکت در جريان محاکمه خودداری کردند تعطيل شد.

زندگی‌نامۂ اين هفت نفر را در اینجا بخوانيد.

http://news.persian-bahai.org/story/217 :منبع

 

Leave a Reply