ممانعت از دفن شهروندان بهائی در تبریز

, , Leave a comment

منبع : news.isdparty.com


مسئولین پیکرهای متوفیان بهائی را برای خاکسپاری غالبا به شهرستان میاندوآب داده اند. این در حالی است که اجازۀ شستشو و اجرای مراسم مذهبی بهائی به خانواده های این شهروندان داده نمیشود. لازم به ذکر است که طبق آموزه های بهائی فرد متوفی باید در مکانی که فاصله اش با محل فوت حداکثر یک ساعت باشد دفن شود.

یک منبع مطلع که در این مورد با مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفتگو کرده است ابراز داشت که تاکنون از تدفین حداقل ۴۴ شهروند بهائی در قبرستان وادی رحمت جلوگیری شده است. به گفتۀ این منبع وقتی یک شهروند بهائی در تبریز فوت میکند غالبا خانوادۀ آن شخص پیکر او را به قبرستان وادی رحمت منتقل کرده و تقاضای دفن وی در آنجا را با مسئولین در میان میگذارند. اما مسئولین قبرستان از شستشو و اجرای سایر مناسک مذهبی بهائی ممانعت به عمل آورده و پس از چند روز بدون اطلاع قبلی فرد متوفی را به میاندوآب منتقل کرده و پیکر او را در آن شهر دفن میکنند. پس از این کار مسئولین با خانوادۀ فرد متوفی تماس گرفته و محل دفن آن شخص را به اطلاع خانواده اش میرسانند. همچنین مسئولین وجوهی را از خانوادۀ متوفیان بهائی برای هزینۀ نگهداری جسد در سردخانه قبرستان وادی رحمت و همچنین انتقال آن به میاندوآب اخد میکنند.

در بعضی موارد خانواده های افراد متوفی پیکرهای آنان را در خانههای خود شستشو میدهند. به گفتۀ منبع مطلعی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفتگو کرده است، در مواردی این خانواده ها با همکاری آمبولانس هایی که حامل پیکرهای متوفیان بهائی بودهاند اجساد را از آمبولانس به منازل مسکونی خود منتقل کرده تا آنها را شستشو داده و مراسم آئینی بهائی را اجرا نمایند. به گفتۀ این منبع مطلع این کار تبعات بهداشتی داشته و مغایر مقررات است. با این حال شهروندان بهائی تبریز در صورتی که بخواهند مناسک آئینی خود را اجرا کنند چارهای غیر از اجرای آن در منازل شخصی خود ندارند زیرا قبرستان وادی رحمت اجازۀ اجرای این مراسم را به آنها نداده و متوفیان بهائی را بدون اجرای مراسم آئینی در میاندوآب دفن میکند.

در جریان پیگیری علت عدم اجازه دفن متوفیان بهائی در تبریز، تمام مسئولان مربوطه در وادی رحمت، شورای شهر تبریز و همچنین استانداری آذربایجان شرقی خود را تنها عمل اجرایی دانسته و هیچ گونه مسئولیتی را در قبال این مسئله نمیپذیرند. برای جامعۀ بهائی تبریز اینکه کدام نهاد حکومتی دستور ممانعت از دفن بهائیان در قبرستان وادی رحمت را صادر کرده است مشخص نیست. به گفتۀ منبع مطلعی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفتگو کرد مسئولین حکومتی برخوردی مودبانه با خانواده های متوفیان داشتهاند. با این حال هیچ مقام حکومتی مسئولیت این تصمیم را قبول نکرده است.

 

Leave a Reply