اخراج نگین سیاحی از دانشگاه

, , Leave a comment


نگین سیاحی
نگین سیاحی

هنوز اندکی از اخراج دو دانشجوی بهایی در دانشگاه ساری نگذشته بود که نگین سیاحی نیز از این دانشگاه اخراج شد.

این دانشجو در ترم 2 رشته مهندسی کشاورزی دانشکده علوم طبیعی و کشاورزی دانشگاه ساری مشغول به تحصیل بود که در اردیبهشت ماه سال جاری، ابتدا از ورود به سایت ممنوع شد و آنگاه، ادامه تحصیل وی نیز با مشکل مواجه شد پیش از این نیز دو تن دیگر از دانشجویان بهایی این دانشگاه از ادامه تحصیل بازماندند.سونا قلی نژاد دانشجوی ترم ۲ رشته گیاه پزشکی و نعیم کمالی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ساری در بهمن ماه سال گذشته به علت مشابه نگین سیاحی نتوانستند تحصیل خود را ادامه دهند.

این اخراج ها در شرایطی صورت پذیرفت که دانشگاه ساری اقدام به برگزاری سمینارهایی درباره دیانت بهایی نمود. در این مراسم ضمن توهین به اعتقادات بهایی و دروغ پردازی های معمول درباره این آیین و پیروانش، زمینه را برای اخراج غیر قانونی این سه دانشجو آماده کرد.

http://khabarnavard.blogspot.com/2010/06/blog-post_17.html :منبع

 

Leave a Reply