طبق گزارش سازمان ملل بهائیان ایران از ناعادلانه‌ترین نوع سرکوب رنج می‌برند

, , Leave a comment

منبع: kayhan.london


دفتر جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در اطلاعیه‌ای به گزارش جاوید رحمان درباره نقض حقوق شهروندان بهائیی ایران پرداخته است. متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

به گفته‌ی آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه‌ سازمان ملل در باره‌ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، طی ۴۰ سال اخیر، بهائیان ایران– بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در آن کشور– «از ناعادلانه‌ترین نوع سرکوب، تضییقات و قربانیشدن» رنج برده‌اند.  او همچنین اظهار داشت که مقامات کشور ایران باید تضمین کنند که همه‌ی اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شوند و از حق آزادی دین و باور برخوردار باشند.

گزارشگر ویژه در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل، مجموعهای از موارد نقض حقوق انسانی جامعه‌ی بهائیان ایران و دیگر اقلیتهای قومی و دینی را ترسیم کرده و چندین توصیه به مقامات ایرانی ارائه نمود.

در این گزارش میخوانیم: «فقدان بهرسمیتشناختن قانونی اقلیتهای غیررسمی در قانون اساسی، محرومیت پیروان آن اقلیت را از اساسیترین حقوق انسانی به همراه دارد.  عدم مشمولیت اقلیتهای غیررسمی مانند بهائیان، نوکیشان مسیحی، [و] دراویش، … در چارچوب قوانین ملی، آنها را هدف اِعمال قوانینِ تبعیضآمیز قرار میدهد.»

طبق این گزارش «ترس مداوم از هجوم، دستگیری و بازداشت یا حبس… از ویژگیهای اصلی تضییقات بهائیان در آن کشور به شمار میآید» و در آن از مقامات ایران درخواست میشود که کلیّه‌ی بندهای قوانین جزائی را که بر مبنای تبعیض دینی یا باور بنا شده تصحیح نمانید.

در این گزارش اشاره شده: «از آنجا که آئین بهائی با عنوان “فرقه‌ی ضالّه” مطرح میشود و شعائر و مراسم دینی بهائی کفر قلمداد میگردد، بهائیان اغلب با اتهاماتی از قبیل”اقدام علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران” یا “فعالیتهای تبلیغی علیه رژیم و به نفع فرقه‌ی بهائی” روبرو هستند».

در این گزارش به موارد زیر نیز اشاره میشود:

از سال ۱۹۷۹ تا به حال، بیش از ۲۰۰ ایرانی بهائی صرفاً بر مبنای باورهای دینی خود اعدام شدهاند، که تقریباً نیمی از آنها از نمایندگان انتخابشده‌ی شوراهای بهائی در سطح محلی یا ملی بودهاند.  از آنجا که مقامات ایرانی و نظام عدالت کیفری ایران بهائیان را «کافر حربی» بهشمار میآورند، قتل بهائیان با مصونیت قضائی همراه بوده و نقض حقوق انسانیشان پیگیری و بررسی نشده است.

در سال ۲۰۱۸، گزارش شده که جمعاً ۹۵ شهروند بهائی دستگیر شدند، که شمار آن در سال ۲۰۱۷ حداقل ۸۴ نفر و در سال ۲۰۱۶ حداقل ۸۱ نفر بوده است.  این نشان میدهد که هرچند تعداد بازداشت‌های خودسرانه در این سالها نوسان داشته، تضییقات از میان نرفته است.

از سال ۲۰۱۳ تا به حال بیش از ۸۰۰ مورد نقض حقوق اقتصادی بهائیان وجود داشته است که پلمب خودسرانه‌ی مغازهها، اخراج ناعادلانه از شغل و حرفه، و لغو یا تهدید به لغوِ مجوز تجاری بهائیان را نیز شامل میشود.

مقابر بهائیان با تخریب و بیحرمتی روبرو بوده است و به بهائیان اجازه داده نشده که امواتشان را طبق قوانین مذهبی خود دفن نمایند.  قبرستانهای محلی در تهران و شهرهای بزرگ دیگر، به پارک یا ساختمانهای فرهنگی تبدیل شده است.

شواهد دست اول که به گزارشگر ویژه گزارش شده روایتهای دستگیری بهائیان توسط مقامات ایران را بر مبنای اتهاماتی کاذب از قبیل جاسوسی برای دول خارجی و «استفاده از مشاغل بازرگانی برای تغییر فرهنگ اسلامی» را شامل میشود.  گزارشگر ویژه توجه را نیز به محرومیت بهائیان از تحصیلات عالی در کشور معطوف نمود.

جامعه‌ جهانی بهائی از انتشار این گزارش استقبال می‌کند و از مقامات ایران میخواهد که به توصیههای ارائه شده در آن جامه‌ی عمل بپوشاند.

خانم بانی دوگال، نماینده‌ی ارشد جامعه‌ی جهانی بهائی در سازمان ملل، گفت: «مقامات ایران بهطور مکرّر، در مجامع سازمان ملل و در جاهای دیگری، تکذیب کردهاند که سرکوب بهائیان بر مبنای دین آنها است.  این گزارش جدید و بسیار مستند واقعیت‌هایی را که به وضوح رخ داده نمایان میکند.  امید خالصانه‌ی ما این است که حکومت ایران سرانجام به آن توجه کند و ظلمی که با اصول اسلامی و تعهد آنها به حقوق بشر در تضاد است را جبران نماید.  شمار وقایعی که در گزارش آمده تنها نمونه‌ای از وسعت حقیقی سرکوبی است که دهها هزار شهروند بهائی را از تحصیلات دانشگاهی، و تعداد زیادی از خانوادهها را از منابع مالیشان محروم کرده است.»

خانم دوگال گفت: «بهائیان ایران هدفی جز بهزیستی همکیشان و هموطنان ایرانی خود ندارند.  ما در انتظار روزی هستیم که این تضییقات بیمعنی علیه بهائیان به پایان برسد و بهائیان و اقلیتهای دیگر با صلح و صفا در کنار هموطنان خود زندگی کنند.»

 

Leave a Reply