حکومت ایران از کارت شناسایی ملی به عنوان تبعیض تازه‌ای برعلیه بهائیان استفاده می‌کند

, , Leave a comment

منبع: www.telegraph.co.uk

جوزی انسور

برگردان:‌ بهائیان در آئینه مطبوعات

حکومت ایران، در یکی دیگر از ضربه‌های خود به اقلیت مذهبی بهائی، از دادن کارت شناسایی ملّی به این گروه مظلوم خودداری و ایشان را از ابتدائی‌ترین حقوق شهروندی محروم میکند.

مقامات ایرانی آئین بهائی را از فهرست ادیان شناخته شده بر روی کارت ملی جدید حذف وتنها ادیان اسلام ، مسیحی ، یهودی و زرتشتی را به عنوان گزینه های اتنخابی ملحوظ داشته است

یکی از اصولی‌ترین اعتقادات بهائیان راستگویی و صدافت است، و مسلماً این باور مذهبی مانعِ کتمان عقیده ایشان در زمان تکمیل فرم های مربوط به کارت ملّی خواهد شد.

امّا متأسّفانه بدون احراز کارت هویّت ملّی، اتباع ایرانی قادر به دریافت کارت های اعتباری، گواهینامه رانندگی و گذرنامه نخواهند بود. این کارت شناسایی همچنین در زمان درخواست وامهای بانکی ، نقد کردن چک و خرید ملک نیز مورد نیاز خواهد بود.

سازمان ملل می‌گوید نزدیک به ۳۵۰,۰۰۰ نفر از پیروان آئین بهائی در ایران وجود دارد که آنها را به بزرگترین اقلیت مذهبی کشور تبدیل کرده است. بهائیان عنوان می‌کنند که صدها نفر از پیروان این آئین پس از انقلاب ایران در ۱۹۷۹ به زندان افتادهاند یا اعدام شدهاند.

پدیدۀ ثابتی، سخنگوی جامعۀ بین المللی بهائی ، به نشریۀ انگلیسی «ساندی تلگراف» گفت: «پیش از این، بهائی ها ستون «ادیان دیگر» را مورد گزینش قرار می‌دادند، در حالی که کماکان عقیدۀ مذهبی ایشان به رسمیت شناخته نمی‌شد، ولی انتخاب این گزینه کافی بود، اکنون مقامات دولتی عمداً این گزینه را حذف کرده‌اند، تا وجود بهائیانبزرگترین اقلیت کشوررا انکار کنند و آنان را به رسمیّت نشناسند

خانم ثابتی سخنگوی جامعۀ بهائی در بریتانیا اظهار داشت: «اطلاعات رسیده از ایران حاکی از آن است که زمانی که برخی از دوستان بهائی برای دریافت کارت شناسایی جدید اقدام کرده اند مقامات رسمی، بدون مشورت با آنان، ستون مسلمان را برای آنها در این فرم علامت زدهاندو «هنگامی که فرد درخواست دهنده از آنها تقاضا کرده است که تا این گزینه را تغییر دهند (چون آنها بهائی هستند و مسلمان نیستند)، در جواب اظهار داشته اند که آنها این اجازه را ندارند

خانم ثابتی گفت: «آنها از این ساز و کار استفاده می‌کنند تا وجود بهائیان را به کلّی انکار کنند، زیرا با استفاده از این فرم ها می‌توانند به جهانیان اعلام کنند که دیگر هیچ بهائی در ایران زندگی نمی‌کندبه گفته وی به متقاضیان گفته شده بود که این تغییرات در فرم ها از طریق «مقامات بالا» دستور داده شده است. ثابتی در ادامه گفت «این یک چشم انداز وحشتناک است

دیانت بهائی از ایران آغاز شد و سپس به سرعت گسترش یافت. در حال حاضر در حدود شش میلیون نفر از پیروان این آئین در نقاط مختلف جهان زندگی می‌کنند.

در حالی که حکومت ایران منظماً به تبعیض سایر اقلیت های مذهبی در داخل مرزهای خود میپردازد، ولی گرفتاریهای جامعه بهائی به دلیل تعداد قابل توجّه پیروان این آئین و شدت آزار و شکنجۀ وارده، چشمگیر است.

گزارشی از سازمان ملل متحد نشان داد که بهائیان در معرض «فاحش ترین اَشکال سرکوب ، آزار و اذیت و قربان» قرار دارند.

بهائیانی که برای این گزارش مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند، به موارد متفاوت نقض حقوق بشر اشاره کردهاند که از جملۀ میتوان به: تعطیل مغازه ها، بمب گذاری منازل، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و رفتار خشونت بار در حین بازداشت اشاره کرد.

بسیاری نیز برای «جرائمی مبهم» مانند جاسوسی و یا ترویج آئین بهائی و یا خبرچینی دستگیر شده اند.

در طی سه ماه گذشته ، بهائیان همچنین مصادرۀ اموال، اخراج از کار، و ادامه محرومیت از دسترسی به نظام آموزش عالی را تجربه کرده اند. بعنوان نمونه ، یک کارفرمای غیر بهائی مجبور شده تا لیستی از کارکنان بهائی خود فراهم و سپس آنها را از کار اخراج کند.

متأسّفانه دادگاهی به تازگی حکم داده که اموال متعلق به بهائیان در روستای ایول که پیروان دیانت بهائی در آن به مدت دو قرن زندگی کرده اند مصادره شود، بر اساس اینکه بهائیان «یک ایدئولوژی منحرف» دارند و به همین دلیل «مشروعیتی در تملک» هیچ گونه اموالی را ندارند.

دایان علائی ، نمایندۀجامعه بین المللی بهائیان در ژنو، گفت: «چگونه می‌توان بهائیانی را که برای درخواست کارت شناسایی ملی، یا برای اشتغال به کار در بخش دولتی  و یا برای ثبت نام در دانشگاهها اعتقادات مذهبی خود را پنهان نمی‌کنند؛ صرفاً به دلیل راست گوئی مجازات کرد؟

با وجود ادعاهای مستمر دولت ایران در داخل کشور و در سازمان ملل مبنی بر این که بهائیان دارای حقوق شهروندی برابر هستند ، مقامات دولتی بار دیگر از سازوکار هایی استفاده می‌کنند که هدف آن نابودی جامعۀ بهائی به عنوان یک نهاد زنده است.

 

Leave a Reply