جامعۀ بهایی نسبت به دستگیری خودسرانۀ بهائیان ایران هشدار داد

, , Leave a comment

منبع:‌ www.rfi.fr

ناصر اعتمادی

دیان علائی نمایندۀ جامعۀ جهانی بهایی در سازمان ملل. © دیان علائی
دیان علائی نمایندۀ جامعۀ جهانی بهایی در سازمان ملل. © دیان علائی

نمایندۀ جامعۀ جهانی بهایی در سازمان ملل خبر داد که برغم شیوع گستردۀ ویروس کرونا در ایران به ویژه در زندان های این کشور دستگیری و حبس خودسرانۀ پیروان آئین بهایی در شهرهای مختلف کشور از سر گرفته شده و نادر بهائیانی که در پی شیوع کرونا در زندان ها موقتاً آزاد شده بودند از نو به زندان احضار شده اند.

دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهایی در سازمان ملل، با اظهار این مطلب در ژنو خبر داد که در روزهای گذشته دست کم پانزده تن از پیروان آئین بهایی در شهرهای اصفهان، شیراز، کرج… به طور خودسرانه دستگیر و زندانی شدند و احکام زندان برخی از آنان توسط دادگاه تجدید نظر تأئید شده است.

در شیراز هفت بهایی به حبس های یک تا سیزده سال محکوم شده اند و در کرج دادگاه تجدید نظر حکم زندان یک سالۀ پنج بهایی را تأئید کرده است. دیان علائی افزوده است : در قائم شهر یک بهائی که به یازده سال حبس محکوم شده بود به زندان احضار شده و در شیراز و کرج دو بهایی که به دلیل شیوع کرونا موقتاً آزاد شده بودند از نو به زندان احضار شده اند.

نمایندۀ جامعۀ جهانی بهایی در ژنو گفته است که این افراد به اتهامات واهی “تبلیغ علیه نظام” و “تشکیل گروه های ضد نظام” دستگیر و زندانی شده اند و جایشان به ویژه در وضعیت حاضر در زندان نیست و با توجه به شیوع کرونا در زندان های کشور حبس و احضار آنان به منزلۀ صدور حکم اعدام علیه آنان است.

پیروان آئین بهایی که از زمان تأسیس حکومت اسلامی ایران بی وقفه در این کشور آزار و حبس و زندان و اعدام را تحمل کرده اند، از کلیه حقوق اجتماعی، مدنی، سیاسی، و حتی حق تحصیل و کار کردن محروم هستند و معاش آنان به ویژه در حال حاضر در نتیجۀ پی آمدهای اقتصادی بحران کرونا بیش از گذشته در معرض تهدید قرار گرفته است.

نمایندۀ جامعۀ جهانی بهایی در سازمان ملل اسامی بهائیان اخیراً دستگیر شده را به شرح زیر منتشر کرده است : شهزاد حسینی و شایان حسینی (در اصفهان)، نوید بازماندگان، بهاره قادری، سودابه حقیقت، نیلوفر حکیمی، احسان محبوب، نورا پورمرادیان، الهه سمیع زاده (در شیراز)، ابوالفضل انصاری، روئین کهنسال، محمد صادق رضایی، روح الله زیبایی (در کرج).

سه بهایی دیگر که از نو به زندان احضار شده اند عبارتند از : علی احمدی، نعمت الله بنگاله و فرهاد فهندژ.

 

Leave a Reply