افزایش اذیت و آزار بھائیان ایران

, , Leave a comment

منبع:‌ BIC UN Office

افزایش اذیت و آزار بهائیان ایران: تهدید به «ریشه‌کنی»، احکام زندان و فشارهای روانی

 

Leave a Reply