گروهی از نمایندگان پارلمان ملی کانادا در نامه‌ای خطاب به مقامات ایران خواستار توقف اذیت و آزار شده‌اند

, , Leave a comment

منبع: ‌opa.bahai.ca

ما نمایندگان پارلمان ملی کانادا طی اینن مکتوب لازم میدانیم که با فوریت از جمهوری اسلامی ایران خواسته شود تا گسترش موج آزار و اذیت اخیر خود را علیه اقلیت مذهبی بهائی متوقف نمایند. مقامات ایرانی تحت پوشش بیماری همه گیر کورونا، متجاوز از دهها بهائی را هدف اذیت و آزار قرار داده، تهدید به ریشه‌کن نمودن جامعه شان نموده، به صدور حکم زندانی های جدید اقدام نموده، و عملیات نفرت‌برانگیزی را در رسانه های عمومی گسترش داده‌اند. لازم است که این اذیت و آزار طراحی شده و هدفمند متوقف گردد. پیروان دیانت بهائی از ابتدای تاریخ آغازین آن در سال ۱۸۴۴ میلادی گرفتاراذیت و آزار، زندان، شکنجه، و اعدام بوده اند. و تا کنون این آزار و شکنجه تحت حمایت دولت ادامه داشته است. روش هایی که دولت ایران اتخاذ نموده برای این است که بهائیان را از معیشت خود محروم نموده، میراث فرهنگی ایشان را نابود کرده، و جوانان ایشان را از دستیابی به آموزش عالی محروم نماید. این استراتژی که در سال ۱۹۹۱ میلادی در یک تذكاريه دولتی صادر شده و به امضای مقامات عالیه ایرانی رسیده بود – از جمله آیت الله على خامنه ای – توسط سازمان ملل افشاء گردیده است. با گسترش تبلیغات ضد بهائی در خبرها، و افزایش قابل توجه احضاریه های دادگاهی برای بهائیان به منظور محاكمه عليه اعتقادات شان و تهدید رسمی برای ریشه کنی جامعه بهائی در شیراز، این آزار و شکنجه افزایشی قابل ملاحظه يافته است. زندانیان عقیدتی بهائی دراز مدتی است که در شرایطی غیر بهداشتی در سلولهای زندانی که تعداد محبوسین آن بیش از حد ظرفیت بوده با شرایطی غیر بهداشتی روبرو هستند، در حالیکه شیوع بیماری همه گیر فعلی سلامت ایشان را بیش از پیش به مخاطره انداخته است. به عنوان شهروندانی کانادائی و اعضای جامعه ای جهانی، برایمان دردآور است وقتی می بینیم برادران و خواهران ما با اتهاماتی جعلی و بدون دسترسی به اعانت مراجع قانونی در زندان می افسرند. ما در این دادخواهی با دیگر جوامع بین المللی هم صدا میشویم و از مقامات ایرانی میخواهیم تا دستور آزادی همه زندانیان عقیدتی را صادر نموده، و عمليات مداوم ارعاب و سرکوبی جامعه بهائی را متوقف نمایند.

امضاء نمایندگان پارلمان و سناتورها :

Ziad Aboultaif

Member of Parliament for Edmonton Manning, Alberta

Shadow Minister for Digital Government

James Bezan

Member of Parliament for Selkirk – Interlake –Eastman, Manitoba

Shadow Minister for National Defence

Vice-Chair, Standing Committee on National Defence (NDDN)

Kelly Block

Member of Parliament for Carlton Trail – Eagle Creek, Saskatchewan

Shadow Minister for Public Services and Procurement

Co-Chair, Canadian Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief (CANFoRB)

Alexis Brunelle-Duceppe

Member of Parliament for Lac-Saint-Jean, Quebec

Critic for International Cooperation, International Francophonie and National Defence

Vice-Chair, Subcommittee on International Human Rights (SDIR)

Kerry Diotte

Member of Parliament for Edmonton Griesbach, Alberta

Member, Standing Committee on Foreign Affairs and International Development (FAAE)

The Honourable Dr. Hedy Fry, P.C.

Member of Parliament for Vancouver Centre, British Columbia

Member, Standing Committee on Foreign Affairs and International Development (FAAE)

Garnett Genuis

Member of Parliament for Sherwood Park – Fort Saskatchewan, Alberta

Shadow Minister for Multiculturalism and Canada-China Relations

Member, Subcommittee on International Human Rights (SDIR)

Matthew Green

Member of Parliament for Hamilton Centre, Ontario

Anthony Housefather

Member of Parliament for Mount Royal, Quebec

Parliamentary Secretary to the Minister of Labour

The Honourable Mobina S.B. Jaffer, Q.C.

Senator for British Columbia

Michael Levitt

Member of Parliament for York Centre, Ontario

Chair, Standing Committee on Foreign Affairs and International Development (FAAE)

Elizabeth May

Member of Parliament for Saanich – Gulf Islands, British Columbia

Parliamentary Leader, Green Party

Ron McKinnon

Member of Parliament for Coquitlam – Port Coquitlam, British Columbia

Chair, Standing Committee on Health (HESA)

The Honourable Marilou McPhedran, C.M.

Senator for Manitoba

The Honourable Kim Pate, C.M.

Senator for Ontario

Scott Reid

Member of Parliament for Lanark – Frontenac – Kingston, Ontario

The Honourable Judy A. Sgro, P.C.

Member of Parliament for Humber River – Black Creek, Ontario

Chair, Standing Committee on International Trade (CIIT)

Francesco Sorbara

Member of Parliament for Vaughan – Woodbridge, Ontario

Parliamentary Secretary to the Minister of National Revenue

David Sweet

Member of Parliament for Flamborough – Glanbrook, Ontario

Shadow Minister for International Human Rights and Religious Freedom

Vice-Chair, Subcommittee on International Human Rights (SDIR)

Cathay Wagantall

Member of Parliament for Yorkton – Melville, Saskatchewan

Deputy Shadow Minister for Veterans Affairs

 

Leave a Reply