۱۲ شهروند بهایی در شیراز به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به زندان محکوم شدند

, , Leave a comment

منبع: kayhan.london

این شهروندان بهائی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ در شیراز توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و بطور موقت با قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

بر مبنای گزارش وبسایت‌های حقوق بشری، ۱۲ شهروند بهائی ساکن شیراز به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» هرکدام به یک تا پنج سال زندان و پرداخت یک میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

بر مبنای گزارش وبسایت‌های حقوق‌بشری، ۱۲ شهروند بهائی ساکن شیراز با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» هرکدام به یک تا پنج سال زندان و پرداخت یک میلیون وثیقه نقدی محکوم شده‌اند.

آنگونه که کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی نوشته، این شهروندان بهائی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ در شیراز توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و بطور موقت با قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

سهیلا حقیقت، فرزان معصومی، فرهام ثابت، شهناز ثابت، نیلوفر حکیمی، سودابه حقیقت، نوید بازماندگان، نورا پورمرادیان، بهاره قادری، الهه سمیع‌زاده، احسان‌الله محبوب راه‌وفا و شهریار عطریان در دادگاه بدوی به ریاست قاضی محمود ساداتی متهم شناخته شده و در مجموع به ۳۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

در دادگاه تجدید نظر استان فارس، شهناز ثابت، فرهام ثابت، سهیلا حقیقت و فرزان معصومی هرکدام به ۲ سال زندان، نیلوفر حکیمی به ۵ سال و ۹ ماه زندان و سودابه حقیقت، نورا پورمرادیان، بهاره قادری، نوید بازماندگان و الهه سمیع‌زاده هر یک به ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

همچنین، حکم شش سال حبس تعزیری شهریار عطریان در دادگاه تجدیدنظر استان فارس بدون تشکیل جلسه دادگاه تأیید شد. حکم یکسال حبس تعزیری احسان‌الله محبوب‌راه‌وفا در دادگاه تجدید نظر به پرداخت یک میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل شد.

نیلوفر حکیمی در دادگاه کیفری نیز به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. سهیلا حقیقت در انتظار برگزاری دادگاه پرونده دیگرش در دادگاه کیفری است و الهه سمیع‌زاده توسط شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری شیراز در بخش دوم

 

Leave a Reply