بیانیّه نخست وزیر کانادا

, , Leave a comment

نطق نخست وزیر کانادا به مناسبت سالگرد انتخابات سال گذشته در ایران که موجب سقوط بیشتر وضعیّت حقوق بشر در ایران گشت. متن صحبت به فارسی را در اینجا بخوانید و به اینگلیسی در اینجا

نخست وزیر کانادا استیون هارپر
 

Leave a Reply