تخريب خانه‌های بهائيان به منظور راندن آنها از يک روستا در ايران

, , Leave a comment

TV نوین
TV نوین

TV نوین
TV نوین

خبری از سرویس خبری جامعه ی جهانی بهائی حاکی از اینکه خانه‌های قريب پنجاه خانوار بهائی در يک روستای دورافتاده در شمال ايران در ادامه ی تمهيدها برای بيرون راندن آنها از منطقه تخريب شده است.

نگاه کنید tvبرنامه تلویزیونی را در منبع از نوین

http://www.noveentv.org/nv10-028a :منبع

 

Leave a Reply