هرانا؛ اخراج يك دانشجوي بهايي از دانشگاه بین المللی قزوين

, , 1 Comment

شنبه 19 تیر 1389 ساعت 19:19

قزوین - ایران
قزوین - ایران

خبرگزاری هرانا – وصال ممتازي از دانشجویان بهایی دانشگاه بین المللی قزوین، به دلیل اعتقاد به آیین بهائیت، از دانشگاه محل تحصیل خود اخراج شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، وی پس از هفت ترم تحصيل و گذراندان 124 واحد درسي در رشته مهندسي كشاورزي – آب در اواسط خرداد ماه سال جاري هنگام امتحانات پايان ترم از دانشگاه بين المللي قزوين اخراج شد.

نامبرده طي اين مدت به مراكز مختلف از جمله نماينده مجلس در شهر قزوين و وزارت علوم مراجعه نموده ولي تا كنون پاسخي دريافت نكرده است.

گفتی است در سال های احیر بسیاری از دانشجویان بهایی به دلیل اعتقادات خود از تحصیل محروم شده اند.

http://www.hra-news.org/1389-01-27-05-26-23/2660-1.html : منبع

 

One Response

Leave a Reply