«معرفی کتاب «روشنائی

, , 2 Comments

«معرفی کتاب «روشنائی
«معرفی کتاب «روشنائی

«هنگامیگه جمهوری اسلامی در ایران استقرار یافت گروهی که سالها بدون دلیل نسبت به بهائیان در دل کینه و دشمنی داشتند فرصت و موقعیّت بدست آوردند و به آزار و زندان و قتل و مصادره اموال عدّهای از بهائیان پرداختند و افرادی را مجبور به جلای وطن کردند — چند نفری نیز شروع به نگراش کتاب ردیّه بر علیه دیانت بیائی و مقدسات آن نمودند و کینه های دیرینه خود را با انتشار سخنانی عاری از حقیقت در لحنی آمیخته با تحقیر و توهین آشکار کردند»

«معرفی کتاب «روشنائی
«معرفی کتاب «روشنائی

دکتر علی توانگر — موئلف کتاب روشنائی — پاسخی جامع و کامل به  مجموعه ای سخنان عاری از حقیقت بلکه ناشی از تعصبات جاهلانه در سه کتاب منتشر شده در ایران است۰ سه کتاب مذکور این سه کتاباند: ماجرای باب وبها  ؛  بهايیت در ایران  ؛  تاریخ جامع بهائیت

ظلمت تاریکی نادانی با گرمای نور حقیقت از بین میرود و تحری حقیقت است که جوینده صادق را کامروا مینماید۰

http://www.azitashahidi.com/3pasokh/Book.html– کتاب را در اینجا ملاحظه نمايید-

 

2 Responses

  1. foad

    2010/07/20 06:49

    پرویز عزیز ار ادرس داده شده میتوانید کتاب را دانلود نمايید به صورت ۳۰ دانلود

    پاسخ

Leave a Reply