گزارش سازمان ملل متحد «جرم انگاری» و سرکوب بهائیان در خاورمیانه و شمال آفریقا را محکوم می‌کند

, , Leave a comment

منبع:‌ www.bic.org

گزارش سازمان ملل متحد «جرم انگاری» و سرکوب بهائیان در خاورمیانه و شمال آفریقا را محکوم می‌کند  

گزارشی جدید و پیوست همراه آن با عنوان «حقوق اقلیت های دینی یا اعتقادی در شرایط بحران و ناامنی» که  توسط گزارشگر ویژۀ آزادی دین یا عقیده، دکتر احمد شهید، تهیه شده به «ناامنی فزاینده که جوامع بهائی تجربه میکنند» در چند کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا اشاره می‌کند. اولین بار است که چنین سندی به وضعیت  بهائیان در چندین کشور توجه خاص می‌کند.  

گزارش گزارشگر ویژه در طی چهل و نهمین جلسۀ شورای حقوق بشر در ژنو منتشر شد. پیوست این گزارش بر اساس  سمپوزیومی که در نوامبر ۲۰۲۱ با حضور سازمان‌های بین المللی، دولت‌ها، کارشناسان سازمان ملل، اعضای جامعۀ مدنی و جامعۀ جهانی بهائی (BIC) برگزار شده بود تنظیم شده است و اظهار می‌کند که نگرانی‌ها در مورد  بهائیان «در چند کشور ادامه دارد و وخامت یافته است».  

خانم بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد گفت: «گزارش دکتر احمد شهید  نمایانگر وضعیت دشوار و نگران کنندۀ بهائیان در ایران و یمن و تبعیض‌های موجود در قطر و تونس است. امیدواریم  که این گزارش بر اقدامات شورای حقوق بشر مؤثر باشد و به مقامات این کشورها یادآوری کند که جهان نظاره‌گر رفتار آن هاست.» 

بر اساس پیوست این گزارش، بهائیان در ایران و یمن مورد سرکوب و در قطر و تونس مورد تبعیض قرار دارند و در  این کشورها از رسمیت حقوقی برخوردار نیستند. این پیوست اشاره می‌کند که به رسمیت نشناختن بهائیان باعث نقض حقوق پایه‌ای آنها می‌شود.  

به گفتۀ دکتر شهید، فعالیت‌های بهائیان در راستای «ابراز» اعتقاداتشان در ایران جرم انگاری می‌شود. همچنین  قوانینی که در سال ۲۰۲۱ به قوانین کیفری ایران اضافه شده است می‌تواند ابراز عقاید یا حتی هویت بهائی را جرم  محسوب کند. این پیوست بیان میکند که «تبعیض و سرکوب علیه بهائیان منشاء حکومتی دارد و سیستماتیک  است». بهائیان «بر طبق گزارش ها در معرض خشونت و محدویت در ابراز عقایدشان هستنند» به خصوص اگر این عقاید مغایر اصول اسلامی باشد. بهائیان همچنین در دسترسی به آموزش و اشتغال با تبعیض مواجهند و «سوژۀ کارزارهای تهمت افکنی و نفرت پراکنی‌ای هستند که آن ها را به دلیل هویت دینی شان در معرض خشونت قرار می‌دهد».  

این پیوست می گوید در یمن «بر اساس گزارش‌ها تبعیض، دشمنی و خشونت علیه جامعۀ بهائی سیستماتیک است»  و رهبران حوثی خواستار دستگیری بهائیان به دلیل هویت دینی شان شده اند. برخی از بهائیان هم اکنون محکوم و  برخی از کشور اخراج شده اند. اموالشان توقیف و مؤسساتشان تعطیل شده و تلاش‌هایی در جریان است تا املاکشان توسط دادگاه مصادره شود. همچنین یکی از سخنرانی‌های رهبر حوثی‌ها که از تلویزیون پخش شد مردم یمن را به  «ابراز خشونت» نسبت به بهائیان دعوت کرد.  

همچنین دکتر شهید در اشاره ای غیرمستقیم به ایران از «افزایش تأثیر عوامل خارجی در یمن» که مواجهه با این  چالش ها را دشوارتر می سازد ابراز نگرانی کرد.  

این پیوست بیان می کند که بهائیان در قطر به دلیل «اخراج و ممنوعیت های اداری که منجر به از دست دادن شغل، درآمد و جدایی خانواده‌ها از یکدیگر می شود» در «وضعیت دشواری» قرار دارند. این پیوست همچنین به امتناع دولت تونس از به رسمیت شناختن جامعۀ بهائی اشاره می‌کند. گزارش ها نشان می‌دهد درخواست‌های قانونی بهائیان برای تجدید نظر در این مورد با «ادعا‌های تبعیض آمیز دربارۀ اصول اعتقادی بهائی و همچنین نگرانی‌های بی دلیل دربارۀ امنیت ملی و ثبات اجتماعی» مواجه شده است.  

گزارش دکتر شهید بر این نکته تأکید دارد که «عوامل حکومتی و غیرحکومتی برای دستیابی به اهداف سیاسی،  اقتصادی و نظامی خود، اقلیت های دینی و اعتقادی را مورد سوءاستفاده قرار داده‌اند.» این گزارش اضافه می کند  که بهائیان در ایران و یمن هدف «سخنان به شدت نفرت پراکنانه قرار دارند که هدفش بسیج تودۀ مردم علیه  بهائی ها و قانونی جلوه دادن سیاست ها و رفتارهایی است که به آنها صدمه می زند… مقامات، جامعۀ بهائی را  به عوامل بیگانه یا دشمن دولت از جمله… جاسوسان اسرائیل متهم کرده‌اند.»  

این گزارش می‌گوید هدف قرار دادن بهائیان به این شیوه باعث می‌شود «ترس، شک و تردید» نسبت به آن ها در  سطح گسترده ریشه بدواند و «بسیاری از اعضای این جامعه را در هراس و در معرض خشونت قرار دهد».  

این گزارش همچنین شامل توصیه های متعددی است. کشورهای عضو سازمان ملل متحد تشویق شده اند تا  «تعهدات خود در زمینۀ حقوق بشر اقلیت ها» از جمله بهائیان را «به یاد آورند»، نهادهای مرتبط در سازمان ملل  متحد تشویق شده اند تا «رویکردی هماهنگ تر و شمول گراتر» در واکنش به وضعیت اقلیت های دینی اتخاذ کنند و  از حکومت‌ها و جامعۀ مدنی خواسته شده تا تأسیس «فضاهایی» برای دفاع از حقوق بهائیان از جمله کارگروه  «دوستان بهائیان» را در نظر بگیرند.  

این گزارش و پیوست آن به صورت آنلاین در وب‌سایت دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد قابل  دسترسی است. 

اطالعات بیشتر  

ایران  

 • بهائیان بزرگ ترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران هستند و از زمان انقالب اسالمی در سال ۱۹۷۹ تا کنون  به طور سیستماتیک توسط حکومت مورد سرکوب بوده اند.  
 • بیش از ۲۰۰ بهائی در سال های پس از انقالب اعدام شدند. 
 • سندی مربوط به سال ۱۹۹۱ که به امضای آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، رسیده است خواستار «مسدود  شدن» ترقی و پیشرفت جامعۀ بهائی ایران و محروم شدن بهائیان از تحصیالت و امرار معاش شده است.
 • هر  سال هزاران مقالۀ ضد بهائی در رسانه‌های حکومتی ایران منتشر می شود.  
 • از انقلاب اسلامی تا کنون صدها ملک متعلق به افراد بهائی از جمله خانه‌های مسکونی، مغازه‌ها و زمین‌های  کشاورزی مصادره شده است.  
 • برای اطلاعات کامل دربارۀ سرکوب بهائیان ایران به وب سایت جامعۀ جهانی بهائی مراجعه کنید.  

یمن  

 • در یمن حوثی‌ها بهائیان را مورد آزار و سرکوب قرار داده و رهبران حوثی از روش‌ها و ادبیاتی بسیار مشابه آن چه در ایران دیده می‌شود استفاده کرده‌اند. بهائیان یمن با دستگیری، زندان، شکنجه و خطر اعدام مواجه هستند.  
 • برای اطالعات کامل دربارۀ سرکوب بهائیان یمن به وب سایت جامعۀ جهانی بهائی مراجعه کنید. 

قطر  

 • بهائیان تقریبًا برای یک قرن در قطر زندگی کرده‌اند و دهه‌ها قبل از استقلال این کشور در ۱۹۷۱ در آن حضور داشته‌اند. در دهه‌های اخیر جامعۀ بهائی این کشور شاهد موارد تبعیض ، محدودیت و نقض حقوق بشر بوده  است. نتایج تجمیعی این گونه رفتارها در حال حاضر پویایی این جامعه را تهدید می کند و غیرقابل توجیه  است.  
 • بهائیان با تبعیض هایی در استخدام، عدم تمدید جواز کسب، اخراج و ممنوعیت از کار مواجه هستند. همچنین گورستان‌های آن ها مورد حمله قرار گرفته است.  
 • جامعۀ جهانی بهائی و جامعۀ بهائی قطر بارها تالش کرده اند تا در این زمینه دولت قطر به طور مستقیم وارد  عمل شود. با وجود وعده‌های دولت این کشور برای بررسی مشکل، وضعیت رو به وخامت بیشتر است. 

تونس  

 • بهائیان تونس از دیرباز بخشی جدایی ناپذیر از جامعۀ تونس بوده‌اند و به رفاه کشور از جمله مسائل مربوط به همزیستی کمک کرده‌اند، مانند شرکت در نوشتن پیش نویس مادۀ ۶ قانون اساسی ۲۰۱۴ ،پس از انقلاب  یاس در سال ۲۰۱۱ .اما اخیراً، دولت تونس رسماً با به رسمیت شناختن بهائیان مخالفت کرده و در مورد  تصمیم قبلی دادگاه برای اجاز ۀ ثبت، درخواست تجدید نظر کرده است. 
 • هم مفتی جمهوری تونس و هم وزیر امور دینی کشور به بهائیان برچسب کافر زده‌اند. 
 • بهائیان نتوانسته اند متوفیان خود را طبق آداب بهائی دفن کنند زیرا دولت، گورستان‌هایی به آنها اختصاص نداده است – در حالیکه اجازۀ استفاده از گورستان مسلمانان را نیز ندارند
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

 

Leave a Reply