مقامات ایران به آزار بهاییان شدت می‌بخشند

, , Leave a comment

منبع‌:‌ www.hrw.org

تخريب خانه‌ها در روستای روشنکوه در استان مازندان. © 2022 جامعه بین المللی بهایی
تخريب خانه‌ها در روستای روشنکوه در استان مازندان. © 2022 جامعه بین المللی بهایی

در طی هفته گذشته مقامات ایران به شدت سرکوب خود علیه اقلیت دینی بهایی کشور را افزایش بخشیده‌اند. در روز دوم اوت جامعه بین‌المللی بهایی خبر داد که ۲۰۰ مأمور امنیتی ایران روستای روشنکوه در استان شمالی مازندران را محاصره کردند. طبق این گزارش مأموران شش خانه را تخریب و بیست هکتار زمین را مصادره کردند، از اسپری فلفل و شلیک گلوله برای متفرق کردن مردم استفاده کردند، گوشی‌های موبایل را ضبط کردند، و همه معترضان را دستگیر کردند. این رویداد صرفاً چند روز بعد از این اتفاق افتاد که مأموران در سراسر ایران به منازل و کسب و کارهای بهاییان در یورش بردند.

در روز اول ماه اوت جامعه بین‌المللی بهایی خبر داد که ۱۳ نفر از جمله اعضای برجسته جامعه دستگیر شده‌اند. وزارت اطلاعات با متهم کردن بهاییان به تعلق به «حزب جاسوسی» در حال جاسوسی برای اسراییل توجیه کرد. بیانیه آنها اضافه کرد که دستگیرشدگان در حال «آموزه‌های استعمار ساخته‌ی بهاییت و نفوذ در محیط‌های آموزشی» بودند. مقامات ایران مرتباً از بهانه دروغین «جاسوسی» برای دستگیر کردن افراد در ایران استفاده می‌کنند و جامعه بین‌المللی بهایی ادعاهای حکومت را «مثالی آشکار از بدترین شکل نفرت‌پراکنی» خواند.

به نظر می‌رسد مقامات ایران در حال اجرای موجدی جدید از حملات به بهاییان هستند. در ژوئن ۴۴ بهایی بازداشت، متهم، یا زندانی شدند. در ژوییه ۲۰ بهایی دستگیری، زندانی شدن، یا جستجوی منزل و بسته‌شدن کسب و کار را تجربه کردند. این سرکوب همزمان با بحران‌های همپوشان سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک، و امنیتی است که مقامات ایران از رسیدگی به آنها عاجز مانده‌اند.

در قانون اساسی ایران بهاییان به عنوان اقلیت دینی شناخته نمی‌شوند و برای دهه‌ها مورد هدف بوده‌اند. مقامات ایران باید فوراً به کارزار خود برای آزار و هدف گرفتن بهاییان پایان دهند و همه افرادی که به خاطر باورهایشان بازداشت شده‌اند را آزاد کنند.

 

Leave a Reply