دستگیری یک شهروند بهائی در آبادان

, , Leave a comment

آبادان
آبادان

در تاریخ  89/4/26 ماموران اداره اطلاعات آبادان به منزل آقای هدایت  الله رضایی ریخته و ضمن تفتیش منزل و بردن برخی از وسایل منزل ایشان به اتفاق همسر و یکی از فرزندانش به اداره اطلاعات احضار و بعد از بازجویی های مفصل همسر و فرزندش آزاد و خود ایشان بازداشت و تا کنون اطلاعی از ایشان در دست نمیباشد

 

Leave a Reply