آزادی دو شهروند بهایی مشهد

, , Leave a comment

 دوشنبه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۰

جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی – دو شهروند بهایی ساکن مشهد به نامهای ضیائیه اسحاقی (شعاعی) و فرهاد امری که در تاریخ ۱۲ دیماه سال ۱۳۸۹ دستگیر شده بودند با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند

به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی خانم اسحاقی روز ۱۴ فرودین ماه و آقای امری روز ۱۵ فروردین ماه از زندان آزاد شدند. لازم به ذکر است که آقای امری داماد خانم اسحاقی است
این دو شهروند بهایی ساکن مشهد، اکثر دوران بازداشت خود را در سلولهای انفرادی سپری کردند
لازم به توضیح است که در چند ماه گذشته فشار بر بهاییان به خصوص بهاییان فعال در حوزه کودکان افزایش یافته است و بیش از ۱۵ شهروند بهایی در شهرهای کرمان، مشهد، اصفهان و تهران دستگیر شدند

http://edu-right.net/از-همه-جا/حقوق-بشر/791–2bahais-mashhad.html: منبع

 

 

Leave a Reply