وصال محبوبی، از شهروندان بهایی ساری بازداشت شد

, , Leave a comment

vesal_M-150x150سه شنبه , ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۰

خبرگزاری حقوق بشر ایران – رهانا

وصال محبوبی شهروند بهائی ساکن ساری در پی احضاریه کتبی به ستاد خبری اطلاعات مراجعه نموده و روز گذشته پنجم اردیبهشت بازداشت شد

هم چنین خواهر وصال محبوبی، شهروند بهایی بازداشت شده، سارا محبوبی، دانشجوی محروم از تحصیل نیز اکنون در بازداشت اطلاعات ساری به سر می برد

به گزارش «رهانا»، سامانه خبری خانه حقوق بشر ایران، سارا محبوبی در تاریخ ۱۶ فروردین سال جاری بازداشت شد. در ملاقات اول ایشان با خانواده به برادر ایشان، وصال محبوبی، به طور شفاهی ابلاغ شد که باید خود را به ستاد خبری اطلاعات معرفی نمایند. بعد از گذشت سه روز حکم کتبی بازداشت محبوبی به ایشان ابلاغ و در پی این حکم بازداشت شد

http://www.rahana.org/archives/39074: منبع

 

Leave a Reply