مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی به زندان اوین منتقل شدند

, , Leave a comment

چهارشنبه، ۲۸ اردی‌بهشت ۱۳۹۰

جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی – خانم ها مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی دو زندانی بهایی و عضو هفت مدیر جامعه بهایی ایران موسوم به “یاران ایران” که در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۹۰ به زندان قرچک ورامین منتقل شده بودند ، به زندان اوین منتقل شدند

به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، امروز چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه، خانم ها مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی که به تازگی به زندان قرچک ورامین منتقل شده بودند به زندان اوین انتقال یافتند

لازم به توضیح است که وضعیت زندان ورامین بسیار نگران کننده گزارش شده است و زندایان سیاسی و عادی در شرایط طاقت فرسا و در محیطی فاقد از استانداردهای رایج یک زندان در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند

خانم مهوش ثابت از تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۶ و خانم فریبا کمال آبادی از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ بازداشت شده اند و هم اکنون دوره ی ۲۰ ساله ی محکومیت خود را می گذرانند

http://edu-right.net/از-همه-جا/حقوق-بشر/901-sabet_kamalabadi.html: منبع

 

Leave a Reply