آزادی دو تن از شهروندان بهائی مرتبط با دانشگاه علمی آزاد آنلاین بهائیان

, , Leave a comment

جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی – دو تن از شهروندان بهائی به نام های امان الله مستقیم و شاهین نگاری که در یورش ۱ خرداد نیروهای امنیتی به منازل افراد مرتبط با دانشگاه آنلاین علمی آزاد بهائیان دستگیر شده بودند، امروز ۷ تیرماه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شدند

bihe-bahai 

به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، این دو شهروند بهائی در روز ۱ خرداد سال ۹۰ و در پی یورش به منازل، تفتیش وسایل و احضار حدود ۲۰ تن از مسئولین دانشگاه آزاد آنلاین علمی بهائیان باز داشت شده بودند که امروز به قید وثیقه از زندان آزاد شدند

اسامی تعدادی از این افراد بازداشت شده که هنوز در زندان به سر می برند به شرح زیر است

 هارپاگ(رامین) زیبایی، کامران مرتضایی، نوشین خادم ، محمود بادوام، وحید محمودی، فرهاد صدقی

 

Leave a Reply