تفتیش و ارعاب به جرم تدریس خصوصی زبان انگلیسی

, , Leave a comment

 

در اینجا حتی تدریس خصوصی زبان هم جرم است. سال گذشته مامورین انتظامی و اماکن به منزل داریوش لطیفی در کاشان هجوم برده و ضمن تفتیش منزل اقدام به بردن جزوات و نوارهای آموزش زبان انگلیسی وی نمودند. پس از آن، او و همسرش مرجان ابوالفضلی مرتب احضار شده و موردبازجویی های غیر قانونی قرار می‏گیرند. درخواست مسئولین اینست که این زوج نباید در خانه به طور خصوصی به آموزش زبان انگلیسی بپردازند یا اینکه با اخذ مجوز آموزش و پرورش به کار خود ادامه دهند؛ این بازجویی و آزارها در سال جاری شدت یافته است.
این در حالیست که هیچکس برای تدریس خصوصی ملزم به گرفتن مجوز نیست. تدریس خصوصی یکی از مواردی ست که بهاییان پس از انقلاب به علت اخراج از شغل‏های دولتی به آن پرداختند و در کاشان این حق قانونی توسط خود قانون گذاران نقض می شود.

 گزارش از خبرنورد
 

Leave a Reply