نامه سرگشاده ای خطاب به خانم شاعری که بخاطر دفاع از دیانت بهائی در ایران زندانی شده از آلبرتو مآنوئل

, , Leave a comment

منبع : www.theguardian.com

یازدهم نوامبر 2014

be512f0d-a70f-4f91-884d-88c83168e2ed-620x372

روز نویسندگان زندانی : مهوش ثابت

مقاومت با تاریکی

مهوش ثابت عزیز،

با حالتی گستاخانه احساس میکنم به شاعری که بعلت اظهار کلام و اعتقادش در پشت میله های زندان است چند کلامی بنویسم.

در آخر نمایشنامه ” کینگ لیر”، پادشاه بهمراه دخترش “کُوردِلیا” زندانی میشود و بِوِی میگوید که هردویشان “جاسوسان خدا” خواهند شد.[1] این همانند سرنوشت توست که شاهد بی عدالتی ها و تعصبات هستی و  شاید استنباط این نکته کمی سخت باشد که که هر قدر جامعه ستم به سر شاعری روا میدارد ولی هنوز کلام شاعر آزادانه در افکار مردم و خوانندگان شعرش در جولان است و مکالماتشان با ایده های تازه در شعرش همراه میگردد وشاید این برایت تنها نکته ای آرام بخش  و تسلی دهنده باشد.

در خاتمه یکی از اشعارت گفته ای که ” نمی توانی شاهد دیدارغم در تاریکی باشی” و بهمین دلیل “تمنا میکنی که  تیرگی به تاریکی کامل بیانجامد”. برای خاطر عزیزت آرزومندم که انتهای غم تو بسیار نزدیک گردد ولی نه به “تاریکی کامل” که از آن سخن گفتی ولی بجای آن از آزادی صحبت کنی، آزاد همچون اشعه آفتابی که حقی طبیعی همگان است. آن حقی که هیچ نفسی قدرت پس گرفتنش را نداشته باشد.

نمیدانم که خوش آمد گفتن بتو در پیوستن به  خیل گروهی زیاد از نوسیندگان مفتخر با زبانهای متفاوت که در طول قرن ها زندانی بودند برایت آرامشی دارد یا خیر؟ زندانیانی مانند بیوتیوس[2]، ابو نواس[3]، کروانتس[4]، ایوگنیا کپگینزبرگ[5]، ناظم حکمت[6]، بهمراه صدها نفوس دیگر. خوانندگان آثارت در قرون آتیه نام ترا بیاد خواهند آورد، همانطوریکه نام ایشان را بیاد دارند و این در حالی است که نام و یاد زندان بانانشان برای همیشه از صفحه گیتی محو گردیده.

چیزی ارزشمند ندارم که در زندانت تقدیمت کنم بجز احترام و توقیر بعنوان یکی از خوانندگان اشعارت و بجز اعتماد به ایام بهتر و دوستی صادقانه هرچند از راه دور. امیدوارم که در آینده ای بسیار نزدیک نه تنها با ارسال نامه بلکه حضوراً ملاقاتت کنم.

با بهترین آرزوهای پر استقامت امیدوار کننده

آلبرتو مانوئل

مهوش ثابت، معلم وشاعر، امروزه مشغول گذراندن 20 سال زندان در ایران است. ایشان از سال 2008 بخاطر اعتقادش و فعالیتهایش مربوط به دیانت بهائی، اقلیتی مذهبی در ایران زندان است


 از آثار ویلیام شکسپیر، نویسنده نامدار انگلیسی استKing Learاشاره به نمایشنامه  [1]

. اشاره به فیلسوف قرن ششم میلادی متولد شهر رُم است که نهایتا مورد غضب قرار گرفت و بعد از زندانی محکوم باعدام گردید[2]

 اشاره به شاعر عرب متولد قرن هشتم در اهواز است[3]

. اشاره به  شاعر، نماشنامه نویس و رمان نگار قرن شانزدهم اسپانیائی است  [4]

. اشاره به نویسنده قرن بیستم روسی است[5]

. اشاره به شاعر، نماشنامه نویس و رمان نگار ترک قرن بیستم است[6]

 

Leave a Reply