آخرین خبرها از ایران

, , Leave a comment

 

ماهفروزک: جريمۀ نقدى خانم وصال يوسفى 

 

خانم وصال يوسفى از ماهفروزک كه در ۱۸ شهريور ۱۳۸۸ از زندان آزاد شده بود، به پرداخت ۳۰۰،۰۰۰ تومان (حدود ۳۰۰ دلار آمريكا) جريمه محكوم شد.

 

ساری: جريمۀ نقدى آقاى انور مسلمى

 

آقاى انور مسلمى از سارى كه در ۱۸ شهريور ۱۳۸۸ از زندان آزاد شد، به پرداخت ۳۰۰،۰۰۰ تومان (حدود ۳۰۰ دلار آمريكا) محكوم شد.

 

ساری: جريمۀ نقدى آقاى عادل صميمى و همسرش

 

آقاى عادل صميمى و همسرش خانم شيرين فروغيان هر كدام به پرداخت ۳۰۰،۰۰۰ تومان جريمه (حدود ۳۰۰ دلار آمريكا) محكوم شدند.

 

ساری: مبلغ وثيقۀ خانم ديدار هاشمى

 

براى خانم ديدار هاشمى از سارى كه در ۱۸ شهريور ۱۳۸۸ آزاد شد، مبلغ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ميليون تومان (حدود ۷۰،۰۰۰ دلار آمريكا) وثيقه تعيين شده بود.

 

يزد: مرخصى موقت آقاى مهران بندى

 

به آقاى مهران بندى از يزد، از ۲۲ شهريور ۱۳۸۸ يك مرخصى موقت ۱۰ روزه داده شد. پس از آزمايشهاى پزشكى به خانوادۀ آقاى بندى اطلاع داده شد كه وضعيت جسمى او براى تحمل زندان مناسب نيست اما دادستان اين يافته را نپذيرفت.

 

ياسوج: مرخصى موقت خانم روحيه يزدانى

 

مرخصى پنج روزه اى كه به دلايل پزشكى به خانم روحيه يزدانی (بقائی) از ياسوج داده شد و از ۱۴ شهريور ۱۳۸۸ آغاز شده بود، براى شش روز ديگر تمديد شد. خانم يزدانى اكنون تحت معالجۀ پزشكى قرار دارد.

 

سمنان: لغو جواز كسب خانم سوسن تبيانيان و تقاضاى تجديدنظر وى

 

خانم سوسن تبيانيان از سمنان كه در ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۸ از زندان آزاد شده بود، در تاريخ ۸ شهريور ۱۳۸۸ نامه اى از اتحاديۀ صنف پوشاک سمنان دريافت نمود كه تأييد مى كرد پروانۀ كسب وى باطل شده است. نامه حاکى است كه اين اقدام بر اساس دستورالعملى از ادارۀ نظارت بر اماكن عمومى مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ به اتحاديۀ صنف پوشاک صورت گرفته که در آن خواستار لغو جواز کسب خانم تبيانيان تحت عنوان عدم صلاحيت شده اند. نامه به امضاى رئيس اتحاديه رسيده و از خانم تبيانيان خواسته است پروانۀ باطل شده را تحويل دهد؛ در عين حال به وى اخطار شده که هر گونه سوءاستفاده از پروانه كسب مورد پيگرد قانونى قرار خواهد گرفت. خانم تبيانيان نسبت به رأى دادگاه عليه خود تقاضاى تجديدنظر داده است.

 گزارش از سرویس خبری جامعه بهائی

 

 

Leave a Reply